فهرست دانشنامه مشاهیر

نوشته‌ها

قصیده در حمد و ستایش بارى تعالى(اثر شهاب نیریزی)
اول هر نامه، نام حى توانا                           آنکه به ذاتش نبرده ره دل دانا
مالک ملک قدم به خطه هستى                    خالق لوح و قلم به عرصه انشاء
آنکه سحاب عنایتش ز مشیت                     در صدف کُنْ فکنده لؤلؤ لالا
آب حیاتش پدید در دل ظلمت                      صبح جمالش منیر در شب یلدا
پنجه خیاط قدرتش ز تفاوت                        جامه خلقت بریده بر تن اشیا
خواست در آیینه عکس خویش ببیند            بر ورق جان نگاشت صورت زیبا
تازند آتش ز عشق بر دل وامق                   پرتو حسنش پدید از رخ عذرا
اوست که از آب و خاک طینت آدم                   آتش الفت فکند در دل حورا  
از ازلش تا ابد به رشته توحید                       گردن طاعت فکنده اسفل و اعلا  
بار خدایا تویى که دیده فکرت                       ذات و صفات تو را نیافته همتا  
از اثر مهر تو است کوشش گردون               وز شرر عشق تو است جوشش دریا  
هم ز خیال تو تیره خاطر بینش                        هم ز خیال تو خیره دیده بینا
اى ز تو ظاهر هر آنچه مخفى و پنهان            وى ز تو مخفى هر آنچه ظاهر و پیدا
هم به تو مفتون هر آنچه هائم و حیران           هم ز تو مجنون هر آنچه واله و شیدا
 در خم چوگان تو است گنبد گردون                 در کف فرمان تو است توده غبرا  
ریزه خور خوان تو است عالم ودانى             بذله بَرِ جود تو است والى و والا
هرچه فرو مى‏ روم ز صامت و ناطق               هر چه نظر مى‏ کنم ز ساکن و پویا
جز به عطاى تو نیست راضى و شاکر              جز به ثناى تو نیست ذاکر و گویا
اى کرمت بذله بخش منعم و درویش                  وى نظرت دستگیر عاجز و اعمى
سایه فکن گرشود هماى تو از عدل                       پشه نیاندیشد از تطاول عنقا
بر دلم افکن ز خویش جذبه و شورى                    کز تو ندارد "شهاب" جز تو تمنا

 

 

 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: کتاب تاریخ و فرهنگ نیریز
  • نویسنده/گردآورنده: محمد جواد شمس نیریزی
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1392/3/6

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...