فهرست دانشنامه مشاهیر

نوشته‌ها

رساله در قدم و حدوث اجسام

 از این رساله با عنوان حدوث اجسام  و رساله در حدوث و قدم اجسام  نیز یاد شده است. این رساله، تنها اثر جمال الدین محمود نیریزى به فارسى و موضوع آن فلسفه و عرفان است که درباره حدوث اجسام بحث مى‏کند.
     آغاز: «بدانکه این کلماتى چند است در تفاصیل اقوالى که جمهور عقلا را از متکلمین و حکماء در قدم و حدوث اجسام متنازع فیه است».
     انجام: «آن گفته که اصل بود ناگفته بماند ».
    از این اثر چند نسخه موجود است: نسخه‏اى به شماره ۶۳۴ در کتابخانه آستان قدس رضوى ، نسخه‏اى به شماره ۳۲/۲۸۲ در کتابخانه اصغر مهدوى در تهران.
    در فهرست نسخ خطى کتابخانه ملى، از اثرى با شماره ۱۱۹۳/ ع با عنوان حاشیه نیریزى یاد شده است. در آنجا آمده است: «در حاشیه کنونى، حاشیه نویس قول دوانى را در این کتاب به صورت "قوله" ذکر کرده و در تحت آن، مطالب توضیحى آورده که توضیح مشکلات این کتاب است.
     آغاز: "بسمله، الحمد لمن تقدس جنابه لمن ان یکون شریعه لکل وارد و تنزه عن ان یطلع علیه..."
پایان: "کما انه لیس بنام عقلاً لها بالدلیل و لابالبداهه هذا آخر ما قصدنا ایراده فى شرح رساله اثبات الواجب "».
    با توجه به پایان رساله، به نظر مى‏رسد که این رساله همان شرح اثبات الواجب باشد.

 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: کتاب تاریخ و فرهنگ نیریز
  • نویسنده/گردآورنده: محمد جواد شمس نیریزی
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1392/2/24

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...