فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

-حال و هوای معنوی بچه ها قبل از استقرار در خط

آقای سمیع یزدانی در رابطه حال بچه های خط به ذکر خاطره ای می پردازد و می‌گوید‌:

(۱-YAZDANI-۸)

قبل از آنکه به خط خرمشهر برویم در پادگان امیدیه مستقر بودیم. بچه‌ها صبحها قبل از اذان، در گوشه و کنار نماز خانه مشغول دعا‌، نیایش و نماز شب بودند و خود را از نظر معنوی آماده می‌کردند. بعد از اقـامـه نماز‌، ورزش و تمرین شروع می شد‌، و برخی اوقات شهید علیرضا اکرامپور در جلو حرکت می کرد و گردان پشت سر او به ورزش و نرمش می پرداخت. برخی روزها ‌ شهید سرافراز به شهید حسین نیک‌منـش مـی گفت، فرماندهی گردان به عهده تو است و شهید نیک منش هم درجلو و دیگر بچه‌ها پشت سر او حرکت می کردند. شهید سرافراز به این وسیله می‌خواست همه غرورها و خود بینی‌ها در عمل شکستـه‌شـود و بچـه‌هـا هم واقعـا" تبعیـت مـی‌کردنـد ، حتـی مـدتی که در اصفهان آموزش هلی برد می‌دیدیم و تعداد بچه‌ها زیاد بود،‌ آنها برای نظافت و شستن ظروف غذا از یکدیگـر سبقـت مـی‌گرفتنـد. بطوری که شهید سرافراز آن را نوبتی به دسته‌های مختلف محول می‌کرد‌.

 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...