فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

در وصف شهید

از دیار کربلا آمد شهید دیگری رحلت پیغمبر و قتل امام مجتبی است در چنین روزی رسدبهرشهیدان میهمان‌ بس سعادتمند باشد این شهید راه حق قامت بابش خمیده از فراق این جوان کاکلش غرق بخون‌پیکرش صد پاره پاره رفته اندر جبهه تا سازد ادای دین خود رهبرش پیرجماران وهدف کوی حسین خوش‌‌خریداری نمودندی متاع این جوان‌ همره‌ خود این ‌شهیدغرقه‌درخون میبرند من ندانستم که نام این شهیدراه حق، هرچه‌باشد او شهیداست‌و‌شهیدان‌زنده‌اند محمود توکل عاشقان از جان و دل بارالها رهبـر مـا تا ابــد پــاینـده بـــاد قامتی افتاده از پا قطعه قطعه پیکری گشته زینت باغ جنت‌گرتونیکو بنگری وه چه مهمان‌عزیزی‌وه‌چه‌نیکو منظری درمیان این شهیدان است‌تابان اختری داغ بر دل گشته ازداغ جوانش مادری موپریشان‌کرده‌ازغم‌درعزایش خواهری ازدل‌وجان‌اواطاعت‌کرده‌امر رهبری رفت او تا کربلا گرددحسین‌را مشتری مصطفی پیغمبر و پاکیزه سبط اکبری تاکه‌مادانیم‌درکاراست‌حساب ودفتری چیست‌امااوبودیاقاسمی‌یااکبری هست‌این‌فرموده قرآن‌وحرف رهبری خود فداسازنداندرراه دین‌جان و سری تا که مــهدی آید و ما را نماید رهبری
 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...