فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

به یاد شهید محمد مجید جاوید

شـد شهید دیگری‌ تقدیم‌ قـرآن، ‌حجه الله بارک الله

نوجوان جاوید همچون ماه کنعان، حجه الله بارک‌الله

نـوجوان‌ جـاوید عـازم ‌سوی‌ رضوان، ‌حجه الله‌ ‌بارک الله

لاله با صدشوق آمد در گلستان، حجه الله بارک الله

در ره اسلام و ایمان گشته قربان حجه الله بارک الله

تا به راه حق قدم زد این جـوان پـاک ایمان

هر زمان می‌بود اندر راه‌ دینش‌ سخت بنیان

بود اسلامش هـدف جـــانـباز انـــدر راه قـــرآن

بسته ‌با خلاّق ‌خود جانانه ‌پیمان، ‌حجه‌الله ‌بارک‌الله

شد شهید دیگری تقدیم قرآن، حجه الله بارک الله

تا بماند بر قرار اسلام احمد در جهان باز

تا عـدالت حـاکم و بیداد گردد ناتوان باز

تا زپا افتند اینک در زمین مستکبران باز

جان فدا کرد او براه دین و ایمان، حجه الله بارک الله

شد شهید دیگری تقدیم قرآن، حجه الله بارک الله

داشت او چـون اعتقادی راستین با حـی داور

سخت بودی پـای بند رسـم‌ و راه ‌پـاک رهبر

روز و شب‌ اندیشه ‌دین ‌داشت‌ آن‌ پاکیزه گوهر

کشور اسلام را بودی نگهبان، حجه الله بارک الله

شد شهید دیگری تقدیم قرآن، حجه الله بارک الله

نـوجـوان و ایـنقـدر آگـاه در راه عـقیـده

باخته هستی‌ خود در راه ایمانش به دیده

‌همچو مرغ آسمانی سوی جنت پرکشیده

اینچنین بگرفته راه پاک یزدان،‌ حجه الله بارک الله

شد شهید دیگری تقدیم قرآن، حجه الله بارک الله

گرچه در دل داشتی امیـدها ای سرو بستان

تـا ببینی شـادمـانـی‌هـا بـد‌نیـایـت فـراوان

‌تا عروس عشق را در برکشی ای جان جانان

پازدی برجمله بهر دین و قرآن،‌ حجه الله بارک الله

شد شهید دیگری تقدیم قرآن، حجه الله بارک الله

نازم آن پاکی ایمان‌، همت و جانبازی تو

‌ آفـرین بر عزم چون‌کوه تو و سربازی تو

حمـله‌هـا و رزمهایت‌ آن ‌بحق‌پردازی تو

‌هر کسی را راستی بنموده حیران،‌ حجه الله بارک الله

شد شهید دیگری تقدیم قرآن، حجه الله بارک الله

تا رقـم زد در رثـایت خامه با آن نا توانی

شرمگین‌در وصف‌ جانبازی‌ توجانا معانی

خـیـز ای رعنـا جوان ‌ای ‌سرفراز جاودانی

‌تا فدایت جان کنیم ای ماه تابان،‌ حجه الله بارک الله

شد شهید دیگری تقدیم قرآن، حجه الله بارک الله

اربعینت آمد و یاد تو بر دل شـعله افکن

لالـه سـرخ پـدر آرام بـخش خاطر من

گشته دامان دلم از داغ هجران تو گلخن

کی رود یاد توای گل از گلستان، حجه الله بارک الله

شد شهید دیگری تقدیم قرآن، حجه الله بارک اللهکلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...