فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

اعزام گروهی دیگر از رزمندگان به منطقه غرب

اندکی پس ازاعزام رزمندگان به جبهه آبادان که شرح آن گذشت. تعدادی دیگر از رزمندگان شهرستان نی‌ریز به جبهه‌های غرب اعزام شدند و در خطوط پدافندی به دفاع از میهن اسلامی پرداختند‌.

آقای محمد عبدالاحدی دراین باره می‌گوید‌:

(۷-ABDOLAHADI-۱)

همزمان با اعزام برادران رزمنده به محور آبادان، با تعدادی از برادران‌ که در سال چهارم دبیرستان تحصیل می‌کردیم و خبر اعزام و عملیات ‌به موقع به ماه نرسیده و ما از غافله رزمندگان جا مانده بوددیم‌، به سپاه پاسداران مراجعه کردیم‌. ‌گفتیم: می خواهیم برویم به رزمندگانی ‌که قبلا" اعزام شده‌اند، ملحق شویم و در عملیات شرکت کنیم‌. ما را اعزام کردند به شیراز. در شیراز گفتند: نیرو به جبهه جنوب زیاد اعزام شده و دیگر نیازی به نیروی جدید نیست. باید به جبهه‌های غرب بروید‌. ‌ما هشت نفر رزمنده از شهرستان نی‌ریز بودیم‌‌ که به اسلام آباد غرب اعزام شدیم. در آنجا به اتفاق تعدادی از رزمندگان اعزامی از استان فارس، به سمت سومار رفتیم. در یکی از خطوط پدافندی مستقر شدیم. در یکی از شبها دیدیم عراقیها دیوانه‌وار تیر‌اندازی می‌کنند‌. ‌‌تعجب کردیم! از دوستان پرسیدیم‌، علت این حجم آتش چیست‌؟ آنها نیز نمی‌دانستند. فکر کردیم شاید نیروهای بعثی می‌خواهند به ما حمله کنند. خود را برای درگیری احتمالی آماده کردیم.‌ اما آن شب عراقیها بجز تیراندازی فعالیت و تحرک دیگری از خود نشان ندادند‌. فردا صبح دوباره علت تیراندازی عراقیها را پرپسیدیم. ‌گفتند: دیشب در منطقه آبادان عملیات شده و نیروهای ما بحمدالله به پیروزیهای خوبی دست یافته‌اند و ‌‌عراقیها به وحشت افتاده‌ و به نیروهایشان در سراسر جبهه‌ها دستور آماده‌باش ‌ و تیر‌اندازی داده‌ و احتمال می‌داد‌ند که در کلیه جبهه‌ها چنین حمله‌ای صورت گیرد‌.کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :