فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

به یاد شهیدان سید محمد مهدی افسر و علی اصغر سرافراز و محمد مبین و محسن پرهوده و حسین منوری و محمد حسین کردگاری

برتارک شهرشهادت افــسر آمد گنج شهادت را نـکوتر گـوهر آمد بر سرفرازی سرفراز دیگرآمدنخل ‌شهــادت ‌را ثمرچون ‌شکر آمد

فر هنگ ما را افتخاری دیگر آمد


علم وادب شد سوگوار ای با کمالان آری مدارس غــم سرا و درس نالان فضل‌ وهنر ماتم‌نشیــن‌نیکو خصالان خـون‌می‌چکد ازسیـنه‌های‌ نو نهالان

بر سینه دانش پژوهان نشتر آمد


دیگر دبیرستان ندارد رهنمایی کـو آن خـدایی مـرد بـاغ آشنایی کـو آن مـــعـلم متقی مرد خدایی ای نورجان‌ای‌ افسر دلــها کـــجایی

از داغ تو برسینه ما اخگر آمد


شد لشکر المهدی عزادار سرافراز بد در ره دین خدا مـردانه جـانبـاز فرمـــــانده محبوب با اکرام واعزاز کرده بسوی حق کنون جـانانه پرواز

بینید اگر ای عاشقان خونین پر آمد


در راه اسلام عاقبت جان‌‌را فدا کرد صد مرحبا بارزم خود دانی چها کرد آری‌عجب فرماندهی در جبهه‌ها کرد دشمن ‌عجب‌ نامردمی ‌جور جفا کرد

با هرچه نیرو در پی قتلش برآمد


صد مرحبا بر قامت و افکار اصغر فرمانـده با افتخار و چشم لـشکر این گــوهر نایاب و این مرد دلاور صد جان فدای اینچنین ارزنده افسر

نخل شناور بود اگر شیرین بر آمد


تا‌چون‌سرافـراز‌افسری‌نیکو درخشید فرماندهی‌والا‌شــــود‌از‌جان خروشد وانـگه لباس رزم را مردانه پوشد خود باید و مـادر پـدر خـونها بنوشد

بنگر سرافراز دلاور چون برآمد


صد مرحبا بر مــحسن پرهـوده بادا صد آفرین بر کــردگاری آن دلارا بــــراین منور این حسین سرو بالا یـــاد مبین می زند آتــش به دلها

بر جسمشان در راه حق بس خنجر آمد


این عاشقان مهدی و پیر و جـماران از بهر دیـــدار خدا بـس بی قراران هرکوی وبرزن را زگل گلخانه سازید گلخانه‌ها را مـأمن پـــروانه سـازید این یاوران دین حــق یــکتا سواران برکف نهاده جان‌خـود این گـلعذاران گلخـانـه ها بالاله‌ها جـــانانه سازید از عشـق گلـها جاودان افسانه سازید

کز جبهه‌ها پروانه‌های رهبر آمد


بادا به مهدی تسلیت ‌ای‌‌جان نثاران هم از معانی بر شـما ای سوگواران‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بر نـــائـــب پــر ارج او پیر جماران بــر والـــدین با کـمال تک سواران‌

خون شهیدان شما دین‌پرور آمدکلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...