فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

زبان حال رزمندگان عازم به جبهه

کاروان کربلاست سوی میدان می رویم امر پاک رهبر است ما مطیع رهبریم یک اشارت کرده است خصم از پا افکنید داده فرمانم که‌خیز‌همچو پیکان‌می رویم چونکه اسلام عزیز در خطر دید آن عزیز تا که دشمن را زبن ای برادر بر کنیم از دیار شاهدان شهر نی ریز عزیز هیچ با ما دم مزن صلح تحمیلی حرام تا نیفتد این دیار در کف صدامیان صحن و ایوانت حسین جلوه گاه عاشقان حمله باید بر‌ستمگر، گاه ماندن‌نیست دیگر ظلم را باید شکستن‌دست‌ ظالم قطع کردن ای‌خدا‌یا‌فتح‌یا‌شهد‌شهادت‌کن‌عطا بــا نوای‌یـــاحسین‌گویدمعانی بــا ادب بهر دفع دشمنان با دل و جان می رویم در پی امر امام ما شتابان می رویم جان فدای امر او شاد و خندان می رویم داده فرمان که خیز همچوپیکان‌می رویم تا برآید ریشه اش‌همچو طوفان می رویم با رضا و اشتیاق نور باران می رویم بهر دفع دشمن و حفظ قرآن می رویم بهر قلع مشرکان و دفع دیوان می رویم با همه نیرو کنون سینه سوزان می رویم سوی ایوانت کنون دیده گریان می رویم بهر دفع تیرگیها نور افشان می رویم امر قرآن است یاران در پی آن می رویم عاشقانیم ای خداباعشق‌و ایمان می رویم تــــادیـــارکربلاامیدیـزدان مــی رویم
 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...