فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

به یاد شهید سعید شاهدی و آزاده سید محمد کاظم ابطحی

ای شــــاهــدی ای دل ربـــــــــا

ای لاله سرخ خدا یاد تو آتش می زند

بر جسم ما بر جان ما

ای گلبن باغ رضـــا ای هدیه راه خـدا

ای باغ جنت را صفا ای‌ گوهر درج وفـا

ای شاخص ایمان ما

ای شـــــاهـدی ای دلــربــــــــا

ای لاله سرخ خدا یـاد توآتش می زند

برجسم ما بر جان ما

سرو دلارای جنـــان ماه درخشان زمـــان

هم دلستان هم پرتوان شوکت‌ فضا گنج ‌گران

میزان عشق پیمان ما

ای شـــــــاهدی ای دلـــــــــــربا

ای لاله سرخ خـدا یـاد تو آتش می زند

برجسم ما بر جان ما

کردی به پیمانت وفا گشتی فدا راه خدا

آری زجان دادی ندا گلزار دین دادی صفا

شد غرق گل دامان ما

ای شاهـــــــــدی ای دلـــــــــــربا

ای لاله سرخ خدا یاد تو آتش می زند

برجسم ما بر جان ما

از همت والای تـو و آن لاله ها همتای تو

درعشق‌حق پیمای تو خون شفق آسای تـــو

پاینده دین ما قرآن ما

گلهای گلزار رسول آن انجم برج بـتـول

اندرهنر فرد وقـبول اهداف‌عالیتان‌حصول

هم نور ما باران ما

ای شــاهـــــدی ای دلـر بـــــــــا

ای لاله سرخ خـدا یاد تو آتش می زند

برجسم ما بر جان ما

ای شاهدان کوی دوست ای عـاشقان ‌روی ‌دوست

دل داده ابـروی دوست هم ساکن‌ مینوی ‌دوست

در راه حق مستان ما

ای شـاهــــــدی ای دلـر بـــــــــا

ای لاله سرخ خدا یاد تو آتش می زند

برجسم ما بر جان ما

نازد جهان بر کارتان بـر عزمتان ایثارتان

ثبت زمـان آثارتان بـراینچنین افکارتان

بالد عجب ایران ما

ای شـاهـــــدی ای دلـر بــــــــا

ای لاله سرخ خدا یاد تو آتش‌ می‌زند

برجسم ما بر جان ما

تـا آسمـان اختر کند خورشید را افسر کند

گل ژاله را بر سر کند صحن چمن زیور کند

بس یادتان مهمان ما

ای شـاهـــــدی ای دلــربـــــــــا

ای لاله سرخ خدا یاد تو آتش می زند

برجسم ما بر جان ما

ما استواران زمان از بهر قرآن جان فشان

تا پرچم الله نشان گردد مقرر در جهــان

این پرچم رخشان ما

ای شــاهــــدی ای دلـر بـــــــــا

ای لاله سرخ خدا یاد تو آتش می زند

برجسم ما بر جان ما

در راه حق مردانه ایـــم بهـر هدف جانـانه ایم

هم شمع و هم پروانه ایم با کافران خصمانه ایم

احقاق حق آرمان ما

ای شـاهــــــدی ای دلــربـــــــــا

ای لالـه سرخ خدا یاد تو آتش می زند

برجسم ما بر جان ما

در مجمع گل پروران در سال یاد اختران

بر تـارک گل پیکران آرد معانی گوهران

بر قامت خوبان ما

ای شــاهـــــدی ای دلــربــــــــا

ای لالـه سرخ خدا یاد تو آتش می‌زند

برجسم ما بر جان ما

صد آفرین اجر عظیم از قادر حـــی قویم

برمادری‌اینسان‌فخیم بردودمانی‌بس فهیم

از درگه یزدان ما

ای شـاهـــــدی ای دلـربـــــــــا

ای لاله سرخ خدا یاد تو آتش می زند

برجسم ما بر جان ما

اندر بهاری با صفا بـهمــن مه پیروز ما

فقدان رهبر ای خدا خندان گهی گاهی عزا

تا حق دهد سامان ما

ای شـاهـــــدی ای دلـر بـــــــــا

ای لاله سرخ خدا یاد تو آتش می زند

برجسم ما بر جان ما

هر قطره خـون شهید شــــام‌سیه‌کرده سپید

دارد به دورانها نــوید گل برزد وسوسن دمید

هرمشکلی آسان ما

ای شــاهـــــدی ای دلـر بــــــــــا

ای لاله سرخ خـدا یاد تو آتش می زنـد

برجسم ما بر جان ما

اهداف قرآن زنده کرد نورخدا رخشنده کرد

اسـلام را پاینده کرد تـابنده تر آینده کرد

دنیا کنون حیران ما

ای شــاهـــــدی ای دلـربــــــــــا

ای لالـه سرخ خدا یاد تو آتش می زند

برجسم ما بر جان ما

یارب بخون عـــاشقـان گـلهای سرخ دلستان

هم حرمت صاحب زمان بشکن تو دست کافران

آزاد کن یاران ما

ای شـاهـــــدی ای دلـربــــــــــا

ای لاله سرخ خدا یاد تو آتش می زند

برجسم ما بر جان ما

در مجمع گل پروران در سال یاد اختران

بر تـارک گل پیکران آرد معانی گوهران

بر قامت خوبان ما

ای شــاهـــــدی ای دلــربــــــــا

ای لالـه سرخ خدا یاد تو آتش می‌زند

برجسم ما بر جان ما

صد آفرین اجر عظیم از قادر حـــی قویم

برمادری‌اینسان‌فخیم بردودمانی‌بس فهیم

از درگه یزدان ما

ای شـاهـــــدی ای دلـربـــــــــا

ای لاله سرخ خدا یاد تو آتش می زند

برجسم ما بر جان ما

اندر بهاری با صفا بـهمــن مه پیروز ما

فقدان رهبر ای خدا خندان گهی گاهی عزا

تا حق دهد سامان ما

ای شـاهـــــدی ای دلـر بـــــــــا

ای لاله سرخ خدا یاد تو آتش می زند

برجسم ما بر جان ماکلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...