فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

بیاد شهدای عملیات خیبر

شهر امروز پرازسرو وگل ویاسمن است مجلس یاد شهیدان مشبک بدن اسـت شهر نی ریز نگرغرق گل و لاله دگر آمده هرچه شقایق که تو بینی زسفر نیست این لاله و این نسترن وسرو سـمن هریکی تازه جوانی همگی سیم بدن کرده در راه خدا با همه ایثار قیام کرده پیمان گران رابر محبوب تمام آن یکی قاسم گلچین ودگر دهقانپور پورزین ا لعابدین را که ببینی به حضور همه یاران خدا وهمه ایثارگران بهر پیروزی حق درره دین با همه جان جانفدایان ره عزت و ایمان وشرف کربلاشان نظروچشم به دیدار نجف برده با پیرجماران همه میثاق به سر تا زند بردل هربعثی و صدام شرر خون پاک شهدا موجب آزادی ماست جانفشانی ز ازل شـیوه بنیادی ماست خون چکد از قلم سرخ معانی امروز بــه فــدای شـهـدا بــاد جـهـانـی امروز بر سردست بسی‌لاله‌خونین‌کفن است روز تجلیل‌گل‌ولاله خونین کفن است عطرافشان‌شده امروز همه کوی وگذر همقدم‌دررهشان ‌نافه ‌مشک ختن است که چنین می‌نگری‌این‌دل‌بیدارچو من هریکی گلشن‌و باغی‌و مه انجمن است بهر اسلام خروشیده وکوشیده مدام بهرگفتاربه‌هرجای‌بدن یک دهن است آن یکی بازل‌وآن‌منعمی پاک و غیور شهمرادی‌بودآن‌ماه‌که‌گل‌پیرهن است همه اسلام پناهان وهمه صف شکنان خون‌پاک‌ازبدن‌چون‌گلشان‌موج‌زن‌است همه را قصد خدا و همه اسلام هدف قلبشان‌جایگه‌پاک‌حسین‌وحسن است بهر آزادی ا سلام سپرکرده جگر بهر جانبازی وایثار همه گام زن است موجب عزت وآزادگی وشادی ماست این‌کلامی‌است‌که‌گویاش‌همه‌مردوزن است تا بیان کرد بس اسرار نهانی امروز راستی‌ مفتخر ازکارشهیدان وطن است
 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...