فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

به یاد شهید جمشید زردشت

بـهرام خوش بیارام جمشید آن دل آرام

سر باز پاک اسلام پیوست بـا شهیدان

شهادتش مبارک

جمشید آن سر افراز مرد خدا و جانباز

یـــــا افتخار و اعزاز پیوست با شهیدان

شهادتش مبارک

آن با صفا برادر آن بـــا وفا برادر

آن بـی ریا بـرادر پیوست باشهیدان

شهادتش مبارک

آن یــاور خمینــی دلاور خــــمیـنی

حزب الهی حسینی پیوست با شهیــدان

شهادتش مبارک

آن عاشق شهادت آن مرد با ارادت

دارنده سعــــادت پیوست باشهیدان

شهادتش مبارک

سرو بلند ایمــــان جانباز دین و قرآن

در راه عهدو پیمان پیوست با شهیدان

شهادتش مبارک

در سر هوای اسلام ذکرش ندای اسلا م

جانش فدای اسلام پیوست بـاشهیدان

شهادتش مبارک

درراه دین احمـد شرع رسول امجد

جمشید پاک اسعد پیوست با شهیدان

شهادتش مبارک

آموخت از خدایش از مـکتب ومرامش

جانبازی و وفـایش پیوست با شهیدان

شهادتش مبارک

در حملـــه محرم انــدر صف مقدم

برادر مـــــــکرم پیوست با شهیدان

شهادتش مبارک

در کربلای ایران همگام بـا دلیران

با اشتیاق و ایمان پیوست با شهیدان

شهادتش مبارک

همچون علی اکبر افکند بس زلشکر

کشت از سپاه کا فر پیوست با شهیدان

شهادتش مبارک

صـد مرحبا امان را زردشت پر توان را

بخشد دو نوجوان را پیوست با شهیدان

شهادتش مبارک

گفتا به در فشانی جمشـید را معانی

آن سرو بوستانی پیوست با شهیدان

شهادتش مبارک

چـون قاسـم دلاور آن نـوجوان دلبر

عشق حسین در سر پیوست باشهیدان

شهادتش مبارک

صد مرحبا به عزمش اندیشه ها و جزمش

صد آفرین به رزمـش پیوست با شهیـدان

شهادتش مبارک

گـل آوریـــد الله شمع آوریــد الله

جمشید مـرد الله پیوست با شهیدان

شهادتش مبارک

گلگون کفن طربناک جسمش نشسته برخاک

روحش بر اوج افلاک پیوست باشهیــــــدان

شهادتش مبارک

خونش به خون بهرام آن نوجوان خوش نام

گشته عجین و گلفام پیوست بــا شهیدان

شهادتش مبارک

مردو زن مسلمــــان سینه زنان پریشان

جمشید شادو خندان پیوست با شهیدان

شهادتش مبارک

صد مرحبا امان را زردشت پرتوان را

بخشد دو نوجوان را پیوست با شهیدان

شهادتش مبارک

گفتا به در فشانی جمشید را معانی

آن سرو بوستانی پیوست با شهیدان

شهادتش مبارک

 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...