فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

شهدا سال ۶۱ -دفترچه شعر شهید مجید محمدزاده -شب زدگان

و بالیل افلا نعقلوندر شب به دیده بیدار

در شب به دیده عاقل

در شب به دیده عاشق

بنگر، عزیز شب آلوده

در شب که موج موج سیاهی

همراه با شهادت خورشید

قربانی هدایت خلق از فجر تا غروب

قربانی طلوع نور از بستر تباه سیاهی‌ها

بر مهد خاک سفره گسترده

و ز بام روستای کوچک ما تا بام افلاک

رنگ سیاه

چون دل دیو کینه جو

و آنجا به اوج خانه خورشید

ستاره‌ها

چون کرمهای شب تاب

سوسو می‌زنند

تعقل نمی‌کنید

خوب آرمیده‌اید به پهنای دشت شب

آسوده گشته‌اید زفکر شب دراز

اما دریغ کاین شب دیرپای

پای از گلیم روز بیرون نمی‌کشد

شاید اگر دوباره خورشیدی

از اوج خاوران سر برداشت

بتواند،

فجری، سپیده‌ای

برای خفتگان خسته ما

هدیه آورد

شب ۲۰/۲/۱۳۵۹ عربوکلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي: