فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

به یاد شهدای عملیات ثامن الائمه

ای شهیدان شهیـدان شـهـیدان عاشقم عاشق روی مهدی ای صبا از سر کوی مــهدی گشته سـرتاسـر جـسم و جــانم‌‌ خونتان حافظ دین و قرآن بسته‌ام بسته بر موی مهدی بر مشامم رسان بــوی مهدی غـرق عشــق امــام زمــانـــم‌‌‌‌‌‌‌

یا بن زهرا ، یا بن زهرا ، یا بن زهرا


ای شهیدان شهیدان شهیدان عاشقی همچو من بی سروپا یا امام زمان یابن زهرا یا بیا یک نگاهی به من کن‌‌‌‌ خونتان حافظ دین و قرآن دیده کس ندیده بدنیا گشته ام از فراق تو شیدا بیا ‌و ‌بدستت‌ مرا در کفن‌ کن‌‌‌

یا بن زهرا ، یا بن زهرا ، یا بن زهرا


ای شهیدان شهیدان شهیدان ترسم ای دلبران را تو دلبر نا امید و پریشان و مضطر لحظه‌ای روی مـاهت نـدیـده‌‌‌‌‌‌ خونتان حافظ دین و قرآن از غم هجرروی تو آخر جان سپارم به درگاه داور رشته عـمر خـود پـاره دیـده‌‌‌

یا بن زهرا ، یا بن زهرا ، یا بن زهرا


ای شهیدان شهیدان شهیدان یابن طاها به جان حسینت جان اکبر جوان حسینت نا امیـد از درخـود مــگـردان‌‌‌‌ خونتان حافظ دین و قرآن جان زینب روان حسینت جان آن کودکان حسینت روی ما را کـه بـاشد پریشان‌‌

یا بن زهرا ، یا بن زهرا ، یا بن زهرا


ای شهیدان شهیدان شهیدان ای خدا کربلا ملک ایران ای امام به حق مهدی دین دل ز‌صدامیان غرق خون است‌‌ خونتان حافظ دین و قرآن لاله سان دشت خون ازشهیدان الغیاث ای تو ما را نگهبان الامان الامان ای تـو درمــــان‌‌‌‌

ای شهیدان شهیدان شهیدان طاهری ای مبارز فداکار دست تو در ره دین جدا شد یـاد تـو زنـده بـادا چو عباس‌‌‌ خونتان حافظ دین و قرآن ای تو در جبهه حق به پیکار ای مجاهد تکاور دلاور درس تو مکتبت در بــرابــر‌‌‌

یا بن زهرا ، یا بن زهرا ، یا بن زهرا


ای شهیدان شهیدان شهیدان ای معلم تو روشنگرما ای بسا روزها و چه شبها ما بخواب خوش و تو نگهبـان‌‌‌ خونتان حافظ دین و قرآن راه تو راه حق گرم و پویا یاری دین نمودی و الله ای خدایت دهـد اجـر عظـما‌‌

یا بن زهرا ، یا بن زهرا ، یا بن زهرا


ای شهیدان شهیدان شهیدان ای تقی ، سرپوش ، حردوران خون تودررگ دین بجوش است بـاعث افتخـار و شرافت‌‌‌‌‌‌‌‌ خونتان حافظ دین و قرآن نوگل پرپر باغ ایمان آورد دشمن دین به افغان جانـفــدا در ره دیـن و قــرآن‌‌‌‌‌‌‌

یا بن زهرا ، یا بن زهرا ، یا بن زهرا


ای شهیدان شهیدان شهیدان جسم بهرام پاک مجاهد وقت دیدار او با خدایش خوش بخواب ای جوان سرافراز‌ خونتان حافظ دین و قرآن همچو ماهی بخون در طپیده شادوخندان چه خوش دررسیده مرگ صــدامیــان در رسـیــده‌‌‌‌

یا بن زهرا ، یا بن زهرا ، یا بن زهرا


ای شهیدان شهیدان شهیدانای محمد رضا شمع محفل روح ما جسم ما نوگل ما دست صدامیان قـطع گردد‌‌ خونتان حافظ دین و قرآن یاد تو همچنان نقش بر دل روی توعهد تو در مقابل کارشان تیره می باد و مشکل‌‌

یا بن زهرا ، یا بن زهرا ، یا بن زهرا


ای شهیدان شهیدان شهیدانکاسبی ای جوان دلاور رأس پاکت جدا شد زپیکر شربت افــتخار و شــهـادت‌‌‌‌‌‌‌ خونتان حافظ دین و قرآن جان فدا در ره دین ورهبر آتشی زد بجان ای برادر نوش جـانت ز ساقی کـوثـر

یا بن زهرا ، یا بن زهرا ، یا بن زهرا


ای شهیدان شهیدان شهیدانای خدا رهبر ما نگهدار هر زمان نور او کن فراوان ای خمینی خـدایت نگهـبان‌‌‌ خونتان حافظ دین و قرآن دین ما مکتب ما نگهدار تا جهان را رهاند زکفار ای تو روشنگر و سخت بیدار‌

یا بن زهرا ، یا بن زهرا، یا بن زهرا


ای شهیدان شهیدان شهیدان شهر نی ریز ما لاله باران جان ما ای امام مجاهد هــدیــه بــادا نــثار وجـــــودت‌‌‌‌‌‌ خونتان حافظ دین و قرآن افتخار افتخارش به دوران در ره مکتبت باد قربان لاله سان مه جبین نــوجوانان‌‌

یا بن زهرا ، یا بن زهرا، یا بن زهرا

 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...