فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

شهدا سال ۶۱ -دفترچه شعر شهید مجید محمدزاده -تولد
تولد ( برای امیر )

هوای خانه امشب نور باران شد

کویر خانه از بودش گلستان شد

رسید از راه طفل خرد و معصومی

چراغ محفل و شمع شبستان شد

همه خوشحال و خندان از ورود او

که داخل در حریم اهل ایمان شد

خدایا شکر امیر این طفلک شیرین

در این دنیای پرغوغا چنین سالم به دامان شد

قدمهایش مبارک، ملک او را خوش

که آمد بر سر این سفره مهمان شد

چنین گفتا ... امشب زخوشحالی

رضائی داخل الطاف یزدان شد

(((گریان شوید زنده دلان شریف شهر

دیگر بهار خسته خزان زد

ستاره مرد

دیگر چراغ قلعه بیافسرد

خانه مرد

در مزار آباد شهرها دگر

نوای جغدی هم نمی‌آید بگوش

 

 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي: