فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

بیاد شهیدان حبیب و محمدرضا و محمد حسین کردگاری و علیرضا اکرامپور و اسدالله عرفانی

تقدیم تو یارب حسین تقدیم تو یارب رضا تقدیم تو یارب حبیب قهرمانانم ای حی سبحانم

یارب فداکردم بجان در راه تو هر سه جوان ای خالق هفت آسمان این نوجوانانم ای حی سبحانم
در راه تو ای داورم بگذشتم از جان و سرم از هرچه بودی بـرتــر ایـن سرفـرازانم‌‌ ای حی سبحانم

تا دین تو ماند بجا دادم براه تو رضا کردم به عهد خود وفا ای مالک جانم ای حی سبحانم

دیدم شیاطین جهان بسته کمر در این زمان برانقلاب این جانمان این نور چشمانم‌ ای حی سبحانم

دادم اگر دامادمان اکرامپور قهرمان عرفانی ایـن روح روان این ماه تـــابانم ای حی سبحانم

بر در گهت ای مقتدا سازم نثارت آنچه را با افتخار و با سخـــا ای در‌د و درمانم ای حی سبحانم

با اینکه پیر و خسته ام دل در هوایت بسته ام از غیر تو وارسته ام ای جــــان جانانم ای حی سبحانم

می کوشم از جان این زمان با هر چه نیرو و توان اندر ره ایمــانمــان بـا جمـــله یارانم ای حی سبحانم

گر کردگاریها چنان گشته فدا در این زمان دارم بسی دیگر جوان از بهــر قرآنـــم ای حی سبحانم

یارب به حق مصطفی پیروز کن روح خدا ما را رسـان تـا کربلا ای جان جانانم ای حی سبحانم

تا انتقام خونشان گیرم از این آدمکشان از کافران بی نشان ای نـور رخشانم ای حی سبحانم

گشته معانی نوحه گر بر دامن دلها شرر کن ای خدا برمــا نظر ای سرّ پنـهانم ای حی سبحانم

 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي: