فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

شهدا سال ۶۱ -دفترچه شعر شهید مجید محمدزاده -آشنا

ای آشنا ، ای آشنا

بنگر مرا ، بنگر مرا

با آنکه از غم خسته‌ام

با آنکه من پژمرده‌ام

از زندگی لیکن پشیمان نیستم

ای آشنا ، بنگر مرا

من دیگر اینک مرد‌ه‌ام

پژمرده‌ام، افسرده‌ام

از هر کمان یک نوک پیکان خورده‌ام

بی بال و پر بنشسته‌ام

از زندگی لیکن پشیمان نیستم

بنگر مرا، ای آشنا

ای همدم شبهای من

ای طوطی شیوای من

من گرگ باران دیده‌ام

من مرد حرمان دیده‌ام

بر تک خسی چسبیده‌ام

از زندگی لیکن پشیمان نیستم

از زنده ماندن خسته‌ام

از بندگی افسرده‌ام

در خویشتن گم گشته‌ام

من خود نمی دانم اگر

فریادهائی برزنم

کس را در او این قدرت است

شعر مرا نجوا کند

ای آشنا، بنگر مرا

بشنو غم سرد مرا

غوغای پردرد مرا

آیا درون خویشتن

داری پتک خانه فریاد را

بنگر مرا، بنگر مرا

از زندگانی خسته‌ام

از درد و غم افسرده‌ام

لیکن ز ماندنها پشیمان نیستم...

پشیمان نیستم... نیستم

(۳۰/۱/۱۳۵۶) دانشسرای بندرعباسکلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي: