فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

شهدا سال ۶۱ -دفترچه شعر شهید مجید محمدزاده -می آیم

تو ای غمگین خراب آباد

تو ای بیزار از دنیای پست ما

تو ای فرسوده دل از حرف

تو ای نابرده گنج از عشق

حلالت باد این مستی قبل از مرگ

حلالت باد خون من که می‌نوشی بجام خویش

نمی‌دانی که فردا من بسان تیشه خورشید

نمی‌دانی که فردا من بسان آتش توفنده و مغرور

نمی‌دانی بسان پتک آن مرد گران کاوه

با قلبی زغم سرشار

با عزمی گران چون سنگ

چون کوهی عظیم از آهن تفتیده سرسخت

می آیم.کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي: