فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

میزان ایثار در خانواده های شهرستان نی ریز

تنها شاخصی را که می توانیم برای سنجش ایثار در خانواده‌های ایثارگر شهرستان‌ نی‌ریز در نظر بگیریم، تعداد ایثارگر در هر خانواده است‌. به این منظور تعداد شهدا‌، مفقودالاثر‌ها‌، جانبازان، مجروحان و رزمندگان هر خانواده بررسی شده و بعنوان خانواده‌های یک ایثارگر‌، دو ایثارگر‌، سه ایثارگر و ... در جدول زیر آمده است‌. به منظور توضیح بیشتر باید گفت: اگر در یک خانواده یک نفر شهید بوده و دو نفر از اعضای در‌جه یک همان خانواده نیز رزمنده بوده‌اند، این خانواده به عنوان خانواده سه ایثارگر لحاظ شده است، یا اگر دو شهید و یک نفر جانباز بوده باز این خانواده نیز سه ایثارگر منظور‌ شده است. اگر درخانواده‌ای چهار نفر رزمنده و یک نفر آنان آزاده بوده به عنوان خانواده پنج ایثارگر منظور گردیده است. جامعه آماری در این تحقیق،‌ ۵۸۷ نفر از ایثارگران ساکن شهرستان نی‌ریز را شامل می‌شود‌.

جدول توزیع فراوانی و درصد ایثار خانواده‌ها

تعداد ایثارگر در خانواده فراوانی درصد
یک ایثارگر ۳۵۵ ۶۰
دو ایثارگر ۱۴۲ ۲۴
سه ایثارگر ۶۱ ۱۱
چهار ایثارگر ۱۴ ۲
پنج ایثارگر ۱۱ ۲
شش ایثارگر به بالا ۴ ۱
جمع ۵۸۷ ۱

 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :