فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

به یاد شهید خلیل قانع

خلیل ای نور چشمان تر ما خلیل قانع آن سرباز اسلام شده یک سال ترک ما نموده شد او قربانی اسلام و قرآن تو رفتی یاد ما دیگر نکردی بدین قانع بدیم بینیم رویت نمودی در ره دین پایداری لباست شد کفن برقامت تو بود یک کودکی از تو نشانه همی گوید که بابایم کجا رفت دل همسر از این غم گشته پرخون خلیل ما امید خاندان بود خوشا شهد شهادت را چشیدن خلیل ما که جانبازی شهیداست بشد قانع به دیدار حسینی بیاد او همه با آه و زاری بخواهیم از خدای حی سبحان تـوکـل از سـر اخـلاص و ایـمـــان شده یک سال رفتی از بر ما شهادت یافت از بیداد صدام بجان او با خدا سودا نموده سروجان داد او در حفظ ایمان تو یاد کودک و همسر نکردی دل خود خوش کنیم باگفتگویت به پیش دشمنان با استواری هزاران آفرین بر همت تو بیاد روی تو گیرد بهانه چرا اوناگهان از نزد ما رفت شده از مرگ او مانند مجنون مرا از رفتن او کی گمان بود چومشتاقان بوصل حق رسیدن رخ خونین به معشوقش رسیده است نمود اجرای فرمان خمینی بسوگ و ماتمش در بیقراری شود محشور با شاه شهیدان بـگـوید تسـلیـت بـه جمله خویشان
 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...