فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

به یاد آزاده مسعود آهنگر

خون پاک نوجوانان حامی قرآن ما لاله‌های سرخ داده رنگ‌و‌بو ایران ما خون پاک نوجوانان حامی قرآن ما با نسیم نوبـهاران سبزه صبح امید صیت‌اسلام‌این‌زمان‌درپهنه گیتی رسید خون‌پاک هر جوانی داده گرمی جان ما کشور ایران مباهی زین جوانان دلیر تا شود نابود درعالم بسی نفس شریر می درخشد همت مردانه خوبان ما بود مسعود دلاور با همه عشق و صفا عشقها ورزیده در راه هدف آن با وفا کای خدا درراه حق برجا بود پیمان ما مادرم امروز باید یاری قرآن کنیم هم‌فدای‌دین‌خود‌فرزندومال وجان کنیم تا که حق پیروزگردد مفتخر ایران ما حجله‌های‌عیش ما ای مادر نیکو خصال آنچه‌می‌دانی‌تو بهتر داده حی ذوالجلال گاه وصل آید حسین مولای ماجانان ما این پیامم برجوانان دلاور این زمان بایداینک‌هجمه‌آوردن بدشمن‌شعله‌سان این بود برنامه اسلامی و فرمان ما نامه خونین می شود اندررثای نوجوانان شد‌معانی‌نوحه‌گرآتش‌بجان و سوگواران خـون پـاک نـوجــوانان حامی قرآن ما‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مرحبا مسعود آهنگر گل بستان ما این شهادتها بود روشنگرایمان ما مرحبا مسعود آهنگرگل بستان ما پاک جوانان با همه نیرو دمیدلذت شهد شهادت شد بکام هرشهید مرحبا مسعود آهنگرگل بستان ما امت اسلام می بالد بدین روح کبیر آفرین بر این همه نیروی پاک دلپذیر مرحبا مسعود آهنگرگل بستان ما تابع امر امام وپیرو دین خدا مرحبا‌برعشق‌پاک وگفته‌هایش مرحبا مرحبا مسعود آهنگرگل بستان ما کار‌دشمن‌مشکل‌وهم‌کارخودآسان کنیم تا بماند‌رسم قرآن‌غرق‌خون دامان کنیم مرحبا مسعود آهنگرگل بستان ما بسته شد درجبهه ها با افتخارو باکمال نو عروسان خدائی منظر و زیباجمال مرحبـا مسعود آهنـگرگل بستان ما این شماودین وقرآن نایب صاحب زمان هم رها کردن جهان راازکف مستکبران مرحبا مسعود آهنگرگل بستان ما می‌چکدخون‌از قلم دریادگلهاای عزیزان دیده شدخونبارتردرسوگ‌زیبا گلعذاران ‌مرحـبا مسـعود آهنـگرگـل بستان مـا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...