فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

شهدا سال ۶۰ -وصیتنامه شهید زین العابدین دلداری

بسم الله الرحمن الرحیم

بنام آنکه از اویم و تمام هستیم از آن اوست. هم اکنون که عازم جبهه دهلاویه هستم، برآن شدم با این حالی که میل باطنیم نبود، چند کلمه‌ای نه به پدر و مادر تنها، بلکه به همه همفکران و همسنگران و پیروان راه توحید و تشیع سرخ علوی بگویم و آن اینست: شهادت آری، اسارت هرگز.

پرچم خونین اسلام را بردارید و بی‌پروا از همه قدرتهای جبار جهانی جنایتکار، با سلاح ایمان بر آنها بتازید که مسلمان بودن با شیعه علی بودن دو تاست. و به قول شاعر:

نه هرکس را مسلمان شد، توان گفتش که سلمان شد

که اول بایدش سلمان شد و آنگه مسلمان شد

اسلام با عمل آری و اسلام منهای عمل ارزشی ندارد و همانند مکاتب دهان پرکن را ماند. برایم طلب آمرزش کنید، پدرم و مادرم حلالم کنید و آخرین کلمه اینکه به هیچکس غیر از خدا متکی نباشید.

من الله توفیق و علیه التکلان

توفیق از جانب خداوند است و ما به او اتکا داریم.

دهکده ای در کنار سوسنگرد ساعت ۵/۳ بعد از ظهر ۶/۹/۱۳۶۰

زین العابدین دلداریکلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :