فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

به یاد جمعی از شهیدان

بیاد لاله های سرخ پرپر کنم یاد از شهیدان برومند بیاد تشنگان وادی عشق نمایم یاد ازجمشید و بهرام کنم من یاد از بهرام و جمشید بیاد سالکان راه قرآن بیاد نازنین اجساد یاران حمید مستفیضی در کجا رفت ولی با نا امیدی رفت از دست مجید مستفیضی نوجوان بود غلام شاه بی لشکر حسین بود حسن آن نوجوان مه جبین کو بشدکیخایی اندر راه قرآن رخ پاک حسن گردید گلگون زخون بسته حنا بردست وپایش چو داوود از سرصدق و صفارفت ولی شد آذریون کشته حق اگربا‌خاک‌و‌خون‌جسمش عجین شد بگو با مادرش دلشاد گشته ز مظلومی کنم من این زمان یاد الهی بشکند آن دست صدام همی دانم که ازکین کشته گردید همه قربانی قرآن و دینند زخـون پاک آنها شد معطر همی خواهدکه در فردای محشر بدشت شوش حامد تشنه جان داد سفر کردند جمع گلعذاران اگر مانندگل گشتند پرپر توکل در عزاشان نوحه سر کرد جواد وحامد از این خانواده بد او در زندگی همراه بهرام خدایا هدیه نا قابل ما قبول درگــهت فرمــا ز احســان که جان کرده همه قربان رهبر که باشد یادشان شیرین تراز قند که جان دادند آنها در ره عشق که افتاده زپا ازجور صدام که بودند‌هر‌دوتاشان همچو خورشید که بودند هر دو تن هم عهد و پیمان که شد صد پاره از تیر لعینان به عشق و آرزوی کربلا رفت سوی باغ جنان رخت سفر بست بباغ زندگانی نغمه خوان بود زجان فرمانبر پیرخمین بود عزیز با وفای نازنین کو شهید و بر شهیدان گشت مهمان فتادی پیکرش در دشت وهامون شتابان شد به دیدار خدایش به دیدار شاه کربلارفت بدیگر دوستانش گشت ملحق ولی با حور عین او همنشین شد کفن پوشیده و داماد گشته که نخل قامتش از پای افتاد که آهوی مرا انداخت در دام تن پاکش بخون آغشته گردید زغیرت جبهه را شور آفرینند فضای کشور وتاریک سنگر شفیع او شود ساقی کوثر بدست او حسین خط امان داد نشسته سرخوش اندر باغ رضوان اگرجان کرده اند قربان رهبر روان خون دل از راه بصر کرد براه دین به خاک وخون فتاده ولی شد کشته از بیداد صدام بباغ زندگانی حاصل ما بـکـن محشــور با شــاه شهیـــدان
 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...