فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

شهدا سال ۶۱ -دفترچه شعر شهید مجید محمدزاده -مردی بزرگ

از خانه‌ای بزرگ

بیرون گذاشت پای و به مردی علم نشاند

آن رادمرد

آن رادمرد

از هر چه ظلم و ستم بود خسته بود

پیمان خویش با خدای ضعیفان بسته بود

مردی بزرگ

با فطرتی بزرگ

پا می‌نهد براه

شاید بنای عدالت بپا کند

مردی شیر رگ چون تند باد

چون رعد و برق بر سر دنیا قدم گذاشت

او نور بود و جهان را به بر گرفت

آشفته فکرت او از جهان پست

پیوسته ناله داشت

از هر که بار ذلت اعیان کشد بدوش

صدها کنایه داشت

مردی بزرگ

با قلب پرامید

پا می نهد براه

خسته زظلمت این همه سکوت

فریاد می کشد که شما پست مردمان

جای زبونی و پستی و بندگی

جای سکوت

لباس شهادت به بر کنید

فریادها کشید

این رادمرد حق

از زاهد و عابد گریز داشت

چون هر دو ساکنند

این مرد پر زامید جهان ماکلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي: