فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

به یاد شهیدان حسین علیخانی و نعمت الله منعمی

از علیخانی چه گویم آن حسین نازنین لاله‌ها روید زخون ‌پاک اوانـــدر زمین قطره‌های‌خون‌او‌کرده زمـین‌را شرمگین داده‌در راه خــدا جان‌و‌تن‌و‌ روح و وجود

برشما ای یاوران پاک روح‌الله درود


شمع‌رخشان‌لاله حمرای‌ماای‌منعمی نیست‌از فقدان‌توای‌سرو ر‌عـنایم غـمی نیست لوح‌پاک‌دل‌ازیــادتوغافل‌دمی ‌از جوانان می‌رسدبرجان ‌پاکت‌این سرود

برشما ای یاوران پاک روح‌الله دورد


خامه‌خونین‌شدمعانی‌ازشقایقهای‌توچشم دل مبهوت‌ ماند از حقایقهای تو گـــــوهر معنی بریزد از دقـایقهای تو خون پاک لاله‌ها بر قـدرت قرآن شهود

برشما ای یاوران پاک روح‌الله درود


یادتان ای رهروان و یاوران مــصطفی جایتان خالیست اما نامتان ‌بـاشد بـجا بس گرامی‌باشـدو روشـن‌کند دلهای ما کی توان وصف‌شما را با سزاواری نمود

برشما ای یاوران پاک روح‌الله درود


فاتحان خیبرای‌مردان حزب الله درود ‌از خمینی در جماران‌بر‌شما‌بــادا ‌درود جانفدایان بهر قرآن و رسول الله درود بر شما ای یـاوران پـاک روح الله درود

برشما ای یاوران پاک روح‌الله درود

 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...