فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

شهدا سال ۶۱ -دفترچه شعر شهید مجید محمدزاده -سوگند

به غروب راستین

به کویر خشک                                          

به هر آنچه هست و نیست

به هر آنچه بود و هست

به هر آنچه پایمال قدرت است

به هر آنچه آشنای رقت است

به آهوان، به همه دشتها

به نوای بادها

به فرار خاطرات خوب

به ستیغ کوهها، به صفای دره‌ها

به امیدهای مرده در قلوب ما

بخدا سوگند

که برای آبیاری کویر

که برای سبزی زمین خشک

که برای زنده ماندن

که برای خوب ماندن

همه راهها باز است

ما اگر بخود بجنبیم

به طراوت نسیم

به غروب سرد دشت

به سیاهی سحر

به شراره‌های خشم

که جبهه زچشم مردم دلیر

وقت دیدن یتیم بی نوا

وقت دیدن عیوب اغنیا

وقت دیدن زمین به زیر پای ظالمان

سوگند، که جدا از مردمان

که جدا از بی کسان

که جدا از درد ناس

که جدا از مردمان نیکمرد

نه طریق عزت است

!!!

مرا بساز

مرا بساز برای سعادت فردا

مرا بساز برای حیات آن دنیا

نگاه کن همه افتاده در ضلالت و درد

مرا بساز که خوانم سرودی از دریات

!!!

در این زمانه پر مکر و حیله و تزویر

در این زمانه بی‌عفتی و هستی شبگیر

نصیب مردم ما ظلم و پستی و زور است

مرا بساز برای شهادت فردا

مرا بساز برای شهادت فرداکلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي: