فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

به یاد شهیدان سعید کاوه و سهیل دادور و حاج مهرداد جلالی و جواد بناکار و علی اکبر سرافراز و حسین استقبالی

یاد‌گلها ای‌خدا آتش‌به‌جان‌افکنده ‌است بردن نام‌ شهیدان ‌هرزمان ‌زیبنده است خاطرات لاله ها ما را بسی ارزنده است چهره پاک شهیدان هرکجــا تابنده است

یاد گلها ای خدا آتش به جان افکنده است


لاله‌های باغ ایمان با همه عزم و توان در درون جبهه‌ها کردند با ایمان مکان بهر احیای کلام حق بسی آتش بجان همت والایشان در هر زمان بالنــده است

یاد گلها ای خدا آتش به جان افکنده است


تا شود احکام قرآن مستقر اندر جهان تا خدائی ایــده ها دلها نماید گلستان تا برآید نام قرآن ای عزیزان هرزمان بانگ رعد آسایشان‌ اهل‌جهان ‌خواننده است

یاد گلها ای خدا آتش به جان افکنده است


راستی این لاله‌ها این کاوه‌های با وفا هر یکی بحر ادب کان هــنرنور و صفا راستی این دادودها این جلالی‌های ما نوجوانانی‌ که ‌دنیا بهرشان نازنــده است

یاد گلها ای خدا آتش به جان افکنده است


همچو‌ استقبالی آن‌دانشجوی با افتخار چون سرافراز دلاور با بـرادر همقطار . چون بناکار آن جوان باکمال نامدار چشم دنیا اینچنین‌ها درکجا بیننده است

یاد گلها ای خدا آتش به جان افکنده است


برده‌ میثاق گران با حضرت یزدان بسر تا نـماید قــامت کفر و ستم را منکسر گشته اندر راه دین پیکر‌ بسی‌صد‌پاره‌تر از صفای‌ روحشان‌تــنها خدا داننده است

یاد گلها ای خدا آتش به جان افکنده است


کرده بس مردانگی‌هاکرده دشمن‌را زبون سر فرازیها نــموده تا در افتاده بــخون کشته بعثی های پست‌ضدّ قرآن‌را فزون نام پاک هر یـکی زیــنت ده آینده است

یاد گلها ای خدا آتش به جان افکنده است


مرحبا بر این جوانان مرحبا بر شیرشان لرزه افکنده به عــالم قدرت تـکبیرشان آفرین بر عزمشان بر همت وتد بیرشان هردلی‌ازمهرشان‌با صد خلوص‌آکنده‌ است

یادگلها ای خدا آتش به جان افکنده است


آفرین ای لاله‌ها اسلام تابان از شما سرفراز آمـــد بدوران ملک ایران از شما ای شقایقهای گلگون نور ایمان از شما شهر‌ما نی‌ریز الحق‌ ازشما رخشنده است

یاد گلها ای خدا آتش به جان افکنده است


خوش بخواب‌ای‌مردحزب الله عزیز دادور دین خود کرده ادادرراه‌دین همچون پدر با سهیل نوجوان و باکمال و مفتخر تو به‌دوران‌زنده‌ای‌وهم سهیلت زنده است

یاد گلها ای خدا آتش به جان افکنده است


در رثای نوجوانان تا معانی زد رقم از بــرای دین و قـرآن رهــبری محترم خونفشان شد نامه و فریاد آمد از قلم خون پاک نوجوانان هرزمان زاینده است

یاد گلها ای خدا آتش به جان افکنده است

 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...