فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

به یاد شهیدان علی حداد و محسن کوهکن و حسن عباسی و هوشنگ جلالی و حسن تواضع

بر مزار شهدا لاله دمید شد بهاران و شقایقها دمید لاله های سرخ بر خاک شهید لاله زاران شد همه صحن چمن چاک زد سوسن دوباره پیرهن لاله های سرخ برخاک شهید باز شد چهره گل خون آلود طاقت از بلبل غمگین بر‌بود لاله های سرخ زخاک شهید یکطرف نوگل خندان حداد از ستمکاری شیطان فریاد لاله های سرخ برخاک شهید بنگر محسن کوهکن دلشاد جنگ والفجر ترا باشد یاد لاله های سرخ برخاک شهید بوده در مکتب الله تسلیم در پی امرگرانمایه زعیم لاله های سرخ برخاک شهید همچو عباسی رعنای جوان دیده دهر ز رویش حیران لاله های سرخ برخاک شهید هان ببینید جلالی شادان کشته راه خدا و قرآن لاله های سرخ بر خاک شهید هم تواضع حسن پاکروان هم گشوده است چنین کام زبان لا‌له‌های سرخ برخاک شهید همه در راه خدا کوشیدند شربت وصل خدا نوشیدند لاله‌های سرخ برخاک شهید آفرین برادب وعزم شما رزم مردانه و هم بزم شما لاله‌های سرخ برخاک شهید مذهب ودین شما پاینده چشمه عشق شما زاینده لاله‌های سرخ برخاک شهید در رثای شهدا با اکرام گوهر اشک بیافشاند مدام لالــه‌های سـرخ بـرخـاک شهید گاه پیروزی اسلام رسید خون سرخ لاله ها برگل چکید میدهد ما را به پیروزی نوید شـد بنفشه تابدار و در سخن بس شتابان جانب گلشن روید می دهد ما را به پیروزی نوید چهر خونین بر بلبل نمود بلبل ازدیدن گلچین چه کشید می دهد ما را به پیروزی نوید شـده صد پاره به تیغ بیداد که باین نوگل خندان چه رسید می دهد ما را به پیروزی نوید بوده در راه هدف چون فرهاد آن زمان بودکه شد شاد و شهید می دهد ما را به پیروزی نوید کرد در راه خدا جان تقدیم ارجعی راضیه خوب شنید می دهد ما را به پیروزی نـــوید لالـــه ‌ســرخ ‌سـرا‌پــا ‌ایــمـان بـود در راه خدا سد شدید می دهد ما را به پیروزی نوید آن معلم که بدی با ایمان اینچنین گوهر یکدانه که دید می دهد ما را به پیروزی نوید داده در راه خدا جان گران بهر اسلام بجان تیرخرید می دهد ما را به پیروزی نوید جامه رزم و کفن پوشیدند تا شنیدند زمعبود نوید می دهد ما را به پیروزی نوید آفرین بر هنر ورزم شما قامت خصم از این عزم خمید می دهد ما را به پیروزی نوید راه خونین شما تابنده افتخارات شما باد مزید می دهد ما را به پیروزی نوید بین معانی همه با عز تمام داد امید زحق روی سپید مـی‌دهد ما را بـه پـیـروزی نـویــد
 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...