فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

به یاد شهدای علی طاهری

ای علی‌از داغ‌هجران‌تو پشتم شد کمان آرزویم بود در پیری عصای من شوی آه و واویلا بهار زندگیت شد خزان تیر‌و‌ترکش قطعه‌قطعه کرد جانا پیکرت اینقدر دانم که قربان در ره ایمان شدی تا‌تو بودی‌ای علی صبر و قراری داشتیم انتظار این بود آیی تا همه شادان شویم آمدی اما تن صد پاره خونین کفن ای گل زیبای من رفتی و قدم دال شد میخورم افسوس‌ناکام و پریشان رفته‌ای مرگ از بهر‌شهیدان نیست آنان زنده‌اند آیه لاتحسبن شامل حال شماست ای علی جان تابع فرمان رهبر بوده ای خوش‌بحالت‌ای‌جوانم همچو‌گل پرپر شدی چشم‌ من‌ شد‌ کور ‌قدم ‌چون ‌کمان‌‌ای علی ‌گفت‌محمودتوکل‌ای‌پدرآرام باش چون‌شهیدان‌در‌قیامت‌شافع‌خویشان شوند ای نصیر‌ای پیرمرد خوشدل روشن نهاد آفرین بر همت والای تو ای قهرمان در قیامت‌راست قامت‌نزد یزدان می‌روی بـنده‌عاصی‌توکـــل‌بــاد‌و‌شـــاهد‌مــی‌رود او فتادی تا زپا از کینه صدامیان مونس جان بعد محمود از‌برای من شوی قامتت افتاد از پا همچو سر و بوستان من نمی دانم دلم آخر چه آمد بر سرت جانفدای مکتب اسلام و هم قرآن شدی سوی‌جبهه‌رفتی‌و چشم انتظاری داشتیم فصل گلها‌ما همه‌مانند گل خندان شویم شد امیدم ناامید ای وای من بار دیگر بهر ما فصل خزان امسال شد نی غلط‌گفتم‌که‌سرخوش‌سوی‌جانان رفته‌ای خوب می‌دانند آنهایی‌که قرآن خوانده‌اند زنده جاوید بودن بخت و اقبال شماست مجری احکام دین شرع پیمبر بوده ای از سر صدق و صفا قربانی رهبر شدی تا که ماه روی‌تو از من نهان شد ای علی سر بلند و‌سرخ رو‌در‌نزد‌خاص و عام باش ضامن عصیان و نافرمانی ایشان شوند اجر و پاداش تو را یزدان‌دهد از‌عدل‌و داد ایکه‌گشتی‌از‌غم‌هر دو جوانت چون کمان همره زیبا جوانان و شهیدان می روی با جـواد نـــوجوان همــراه‌حــامد‌ مـی‌رود
 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...