فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

به یاد شهدای عملیات رمضان شهیدان حمید و مجید داودی و شهید منصور جلوداری

شعله ‌زد یاد دو گل یاد دو داودی بجانم نی دوگل، سروروانم نی سرو باغ بوستانم هم‌مجیدوهم‌حمیدآن‌پاسدارنوجوانم پاسداران ‌حافظان ‌مکتب‌الله‌در آخرزمانم

تا دو صد رحمت بر این گلهای داوودی بخوانم


یاد جانسوز شهیدان چون بیاید بر زبانم اشک می سازدروان‌ازدیدگان‌خون فشانم خاطرات شادشان آتش‌فشانداز بیانم شعله ها انگیزد و آتش‌ زند بر استخوانم

خاطرات دلنشین شان کی بیان کردن توانم


یاد می آرم ز تاریخ و زبان ناطق او یاد می آرم ز هابیل و زخون نـاحـق او یادمی‌آرم‌ز ظلم‌ بی حد و از سابق او یـاد می آرم رسـول الله ویـار لایــق او

چون بیاد آید شود آتشفشان جان وروانم


یادم آید‌‌بوتراب‌وکوفه و محراب و مسجد یادم آید فـرق خونین امام عدل جاهد یادم‌آیدضربت‌ابن‌ملجم ملعون ملحد در نیایش‌ با خدای قادر سبـحـان واحـد

چون بیاد آید فتد بس شعله ها بر جسم و جانم


یادم آید مجتبی و طشت پرخون‌از جگر اینچنین ظلمی ندیده هیچ از نـوع بـشر یادم آید زرد گشته‌ چهره ‌همچون قمر یا توان بنمود برطشتی‌ چنین‌یکدم نظر

شعله زد یاد دو گل یاد دو داوودی به جانم


یادم آیدچون‌تن‌صد‌ پاره شاه شهیدان سر‌جداپیکرجدا افتاده درصحرای سوزان روی‌خاک‌کربلامجروح‌ازسمّ ستوران بهر ابقای ‌مرامش‌ داده ‌سردر راه جانان

وا اسف از دست بی انگشت و جور ساربانم


یاد می آید ز عباس آن دلاور مرد میدان آن نمودار شرف‌غیرت همیّت جان جانان آن سپهسالاردشمن افکن شاه شهیدان آنکه‌ در راه ‌حسینش‌جان‌خودبنموده قربان

مظهر مردانگی و افتخار جاودانم


یاد اکبر آن مبارز نوجوان سرو قامت مظهر مردانگی و سمبل شور وشهامت نورچشمان‌حسن‌آن‌نوگل‌باغ‌امامتآنچه‌ نیکوتر زخصلت‌ حقشان‌کرده‌کرامت

می کند آتش فشان اندیشه و نطق و بیانم


چون‌بیاد آرم یکایک‌حال‌مظلومان امامان هریکی از ظالمی‌خون دلش‌بر‌روی دامان آن ستمها دیدگان ازظالمان روزگاران لیک همچون‌کوه ‌برجادرقبال‌بادو باران

سیل غم بس هجمه می آرد که سازد ناتوانم


از دوگل‌چون‌یادآرم درفضای‌سرخ‌ کشور لاله سر سبز ایمان آن مجید پاک گوهر بوی‌عطرجان‌فزاشان‌می‌کندخاطرمعطر لاله سرخ دیگری‌آری‌حمیدنیک منظر

از جگر آتش بر آید تا نشیند بر زبانم


آن جوانان فداکار سراپا عشق و ایمان شیرهای شرزه و شهبــازهای تیز پرّان یاوران رهبر و دلدادگان راه قرآن عابدان شـامها و جـاهدان گوش فرمان

چون ببینم پیکر خونین شان آتش بجانم


ای پناه بی پناهان ای ملاز مستمندان ای مراد و‌ ملجاء پیر جماران‌‌جان جانان ای تو یار ناتوانان ای شفای دردمندان بر مکن ازرخ نقاب وبرشکن ‌سد پلیدان

تا بپایت ای امام منتظر صد جان فشانمکلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...