فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

به یاد شهدای بمباران جفیر

خزان شد غنچه های باغ اسلام به دست دشمنان گشتند گلچین رخ گلچین زخون گردیده گلگون چرا گلچین ما عزم سفرکرد خدایا پور زین العابدین کو فداشد در ره اسلام و قرآن خلیل شاهمرادی رفت از دست ز خون بسته حنا بر دست وپایش بگو با مادرش داماد گشته اگرباخاک وخون جسمش عجین شد نمیدانیم دهقانپور کجا شد چه شد آن پیر مرد پاک گوهر به مانند حبیب بن مظاهر همی دانم که از کین کشته گردید عزیزان منعمی هم از میان رفت برفت آنجا که دیگر غم نباشد ز احصایی کنم من این زمان یاد الهی بشکند آن دست صدام سفر کردند جمع گلعذاران همه قربانی قرآن ودینند اگر مانند گل گشتند پرپر ز خون پاک آنها شد معطر توکل در عزاشان نوحه سر کرد همی‌خواهد که در فردای محشر جواد و حامد از این خانواده که بودند رهرو کوی حسینی براه کربلا و قدس یاران خدایا هدیه ناقابل ما قبــول درگــهت فرمــا ز احســان زتیر کین و از بیداد صدام فداگشته براه مکتب ودین فتاده پیکرش در دشت و هامون سفر را از چه گلچین بی خبر کرد جوان با وفای مه جبین کو که گردد همدم ویار شهیدان سوی باغ جنان بار سفر بست شتابان شد بدیدار خدایش کفن پوشیده و دلشاد گشته ولی باحور و عین او همنشین شد بسوی قدس یا در کر بلا شد که بودی رابط یاران به سنگر ز انصار حسین مانندجابر تن پاکش بخون آغشته گردید پی دیدار دیگر دوستان رفت عزا ومحنت و ماتم نباشد ز بیداد زمانه می زنم داد که آهوی مرا انداخت در دام بباغ خلد در فصل بهاران ز غیرت جبهه را شور آفرینند اگر جان کرده اند قربان رهبر فضای کشور و تاریک سنگر روان خون دل از راه بصر کرد شفیع او شود ساقی کوثر براه دین بخاک و خون فتاده ز جان فر مانبر امر خمینی قدم بنهاده چون دیگر شهیدان بباغ زندگانی حاصل ما بــکن مــحشور بـا شـاه شــهیدان
 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...