فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

به یاد شهیدان عملیات کربلای هشت

گلشن‌عشق‌و‌شهادت لاله‌ها‌آورده‌است صحن بستان شهادت ای عزیز عاشقان بهرآذین‌بندی‌گلزار‌دین احمدی تا دهد درس خدا جویی وعرفان و ادب حاج مقدادش اگر درجبهه‌ها نامیده‌اند همچوکاوه‌یک‌جهان عشق‌وارادت‌با خدا تا بخوانید آیه‌های پاک قرآن بهر ما تا بیفشاند بما عطرادب از بزم عشق تا کندگلزار عشق و معرفت را با صفا نو گل سرخ عزیزی ازعزیز دادور راستی ازگلشن عشق و شهادت با ادب مرحبا براین پسر همچون‌پدردرراه دین همچو استقبالی از دانشگه علم وکمال نوگل رعنا امینی از دیار عاشقان لاله‌ خوش‌ رنگ ‌وبویی‌چون‌برومنداین حسین گلشن عشق وشهادت بهردفع ناکسان تا نماید پشت استکبارخم درروزگار تا بخشکاند بن ظلم و ستم اندر جهان هر یکی درگلشن عشق الهی منتخب مرحبا برگلشن عشق و شهادت مرحبا این شقایقزار ما نی ریز شهر شاهدان ای خدا زین‌پاکبازان این‌شـقایقها پذیر درگلستــان شهــادتها معـانی با ادب بس‌شقایقهای‌سـرخ‌دلربا آورده‌است با طراوت لاله های جانفزا آورده است سرخ‌گلهائی عجب‌شایان‌سزاآورده است چون‌جلالی عارفی مردخدا آورده است ره بکوی عشق تا حدرضا آورده است ازگلستان شهادت نزد ما آورده است بهترین‌گل آن معلم با صفا آورده است چون بناکارجوان نیکو لقا آورده است چون سرافراز دلاور با وفا آورده است بس‌درخشان‌چون‌سهیل‌وازسماآورده‌است هفده ساله جوان‌،‌بنـگرچه‌هاآورده است حق‌اسـلام‌عزیزش‌خـوش‌بجاآورده است جانفدا در راه قرآن پارسا آورده است بهراسلام از دل وجان جانفدا آورده است یاراحمد چون حسین بی‌ریا‌آورده است بس شقایق از دیارکربلا آورده است پیروانی‌کوه‌سـان‌چون‌مرتضی‌آورده است بوذر وسلمان ومقداد آشنا آورده است چون‌خمینی‌رهبرخود مقتداآورده است کاین‌چنین‌گل‌بهرقرآن‌با‌سخا‌آورده است صد چنین‌گلهابه‌پیش‌کبریا آورده است کز برای حفظ قرآن کیمیا آورده است بــس‌ شـــقایقهای‌سرخ‌ودلرباآورده است‌‌
 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...