فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

درصد فراوانی نسبی ایثارگر به جمعیت در شهرستان نی ریز

بمنظور‌‌ توصیف نقش شهرستان نی‌ریز و توابع آن به تفکیک بخش، شهر و روستا،در جنگ هشت ساله دفاع مقدس، تعداد کل ایثارگر نسبت به ‌‌جمعیت کل آنها در سال ۱۳۶۵ مقایسه و درصد فراوانی نسبی ایثارگر به جمعیت محاسبه و نتایج بدست آمد که در جدول زیر نشان داده شده است‌. جامعه آماری در این تحقیق،‌ ۵۸۷ نفر از ایثارگران ساکن شهرستان نی‌ریز را شامل می‌شود.

جدول مقایسه درصد فراوانی نسبی ایثارگر نسبت به جمعیتکلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :