فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

به یاد شهید سید رضا اسدی و جمعی از شهدای کوی سجاد

جام شهادت نوش جان ای سرفرازانبستیدپیمان باخدای نوجوانان خون شما دارد پــیام عــزّ و ایـــمان پاینده بادا نامتان درروزگاران دادیدخون تا زنده ماند دین و قرآن جام شهادت نوش جان ای ســرفرازان

پاینده بادا نامتان درروزگاران


اسلام را با خون خود پاینده کردید میثاق خود را با خــدا بـردید پــایان نور الهی در جهان تابنده کردید جام شهادت نوش جـــان ای سرفرازان

پاینده بادا نامتان در روزگاران


مردانه سوی جبهه ها پرواز کردید کردید با دشمن عجب جنگی نمــایان دل با خدا جانانه ودمساز کردید جام شهادت نوش جــان ای سرفرازان

پاینده بادا نامتان در روزگاران


شد نامتان زیبنده مردان عالم ای فاتحان جبهــه‌ها و شیــر مــردان شد کارتـان سرمشق فـرزندان آدم جام شهادت نوش جان ای ســرفرازان

پاینده بادا نامتان در روزگاران


یاد رضا فرزند زهرا در دل ماست گشته شهید اندر ره احــکام قــرآن آری اسدی شمع جمع محفل ماست جام شهادت نوش جـان ای سـرفرازان

پاینده بادا نامتان در روزگاران


مردانگی ها کردی اندر دفع دشمن صد پوزه بعثی به خاک آوردی آسـان گلشن نمودی بهردشمن همچو گلخن جام ‌شهادت ‌نوش‌جـــان ‌ای سرفرازان

پاینده بادا نامتان در روزگاران


جمشید و بهرام و رضـا زردشت بـنگر فرهنگ بین این دلربایان این شهیدان هم قاسم ومحمود بین زردشت بنگر جام شهادت نوش جان ای سرفرازان

پاینده بادا نامتان در روزگاران


صد مرحبا بر این جوانان دلاور صد مرحبا بر همت این پاک جــانـان هم بر پدر هم مادران شیر پرور جام شهادت نوش جــان ای سرفرازان

پاینده بادا نامتان در روزگاران


بین ابطحی آن نو گل باغ رسالت بین قاسم صـالح اگــر هــم آذریّــان آن کشته اندر راه ایمان و رسالت جام شهادت نوش جــان ای سرفرازان

پاینده بادا نامتان در روزگاران


جمشیدی آن سرو خرامان شهادت بهرام قشقایی نــگر از دیــده پــنهان بنگر شریعت آن جوان با سعادت جام شهادت نوش جــان ای سرفرازان

پاینده بادا نامتان در روزگاران


از خاکتان بس لاله روید تا قیامت گشته شقایق پیشتان مبهـوت وحیران ای بهترین گلهـای اسلام و امامت جام شهادت نوش جـان ای سـرفرازان

پاینده بادا نامتان در روزگاران


روح خدا این باعث عزو رهایی عـزم شما کـرده جـــوان برجــماران می بــالد از اینسان جوانان خدایی جام شهادت نوش جــان ای سرفرازان

پاینده بادا نامتان در روزگاران


یاد شما آتش زند بر جان دمادم باشد معانی در عــزاتان اشک ریــزان این یادتان دل را بود دارو و مرهم جام شهادت نوش جــان ای سرفرازان

پاینده بادا نامتان در روزگاران


روح جوانان شما دارد پیامی سجادسان زینب صفت ای لالــه داران هان ای پدر ای مادران بس گرامی جام شهادت نوش جــان ای سرفرازان

پاینده بادا نامتان در روزگارانکلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :