فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

به یاد شهید حمید مستفیضی

واردخاک وطن شد پیکر پاک حمید رفت اودرجبهه‌تا تن را رها‌سازد ز ننگ در وصیت نامه گفت ای‌دوستان نازنین رهبر ما دوستان‌پیرجماران است و بس جان بکف ازامرودستورخمینی‌می رویم روز ما تاریک از ظلم عیان گردیده بود خواری اسلام را درچشم‌می‌دیدی‌عیان چون‌حسین‌بن علی‌آن نایب خاص امام گفت هل من ناصرا"ینصرزدل‌این راهبر همچوخورشیددرخشان‌گشت‌مارا راهیاب ایکه‌گویی کاش بودم با حسین درکربلا جبهه ها امروز محتاج‌جوان‌وپیر ماست هرکسی داردتوان‌بایدکه‌بی‌صبر و درنگ مادرم از دادن فرزند خود دلشاد باش گریه کن از بهرمن اما کمی‌آهسته باش من بکام خودرسیدم حجله من‌گور شد رخت دامادی‌کفن‌شدبرتنم اما چه سود تا ببیند با چه ایمانی زدنیا رفته ام گفته ام یارب خمینی زنده ماند تا ابد گفت محمود توکل آفرین براین جوان لیک تسلیم سپاه کفر و بی دینان نشد مستفیضی آنکه شد اندر ره قرآن شهید شدشهیدآن‌نوجوان‌باعشق‌درمیدان جنگ روبه سوی جبهه ها آرید با صدق ویقین هرچه ما داریم از آن‌کوه‌ایمان‌است وبس عاشق وصلیم وتا کوی‌حسینی می‌رویم رهبر ما ناله های ما ز جان بشنیده بود گر‌بماندی‌ساکت‌ازاسلام‌کی‌ماندی نشان‌ نهضتی برپا نمود و کرد آهنگ‌قیام تا کند از دین‌وآئین‌چون‌حسین‌رفع خطر نورشد غالب‌به ‌ظلمت‌کاخ ‌ظالم‌شد خراب روز ما هر روز عاشور است ایران کربلا این پیام رهبر آگاه و با تدبیر ماست عازم جبهه شود آماده گردد بهر جنگ از غم و رنج درون خود فارغ و آزاد باش تو بیاد ام لیلا مادر دلخسته باش دیده دشمن ز عیش وعشرت‌من‌کور شد وقت جان دادن ببالای سرم مادر نبود این دعا رااز سر صدق و صفا من‌گفته ام ماند او پاینده وجاوید تا مهدی رسد همچو حامد شد شهید از حمله صدامیان قلب او خالی ز مهر رهبر و ایـمـان نـشد
 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...