فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

شهدا سال ۶۱ -دفترچه شعر شهید مجید محمدزاده -دریادلان

رهرو به حریم و کشتیبان خدا

زاده طوفان و خشم موجها

ما به دریای حقیقت می‌رویم

زاده ابریم و رعد و شبنمیم

موج و طوفان را گریز از خشم ما

کوسه‌ها شرمنده از عصیان ما

هم به بر و بحر مردان رهیم

در ره ایمان خود جان می دهیم

سینه پرموج دریا راه ماست

معنی عشق و شرافت کار ماست

هم بدریای شرف موجیم موج

رهروان قله اوجیم، اوج

سینه‌مان گسترده چون پهنای بحر

قهرمان توفنده چون فریاد ابر

ساحل عشق و رهایی در کلام سرخ ماست

آتشین عشق نهانی در پیام سرخ ماست

در و مرجان شهادت در حریم سینه‌مان

نقش هر لعل و گهر بشکسته از آئینه‌مان

موج بی‌تابیم و سکان‌دار عشق

رهرو و دریای بی‌پروای عشقکلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي: