فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

بیاد شهید احمد (جواد) رئوفی

جـواد ای نوگل بستان مادر کجا رفتی که دیدارت ندیدم جـواد نازنین من کجائی پدر از هجر توقدش خمیده امیـدم بود دامات نمایم امیـدم نا امید از رفتن تو گسستی رشتـه مهرو وفا را توبـودی مظـهر مهر و عطوفت تن پاکت نمیدانم کجا هست بخـاک وخـون فتاده پیکر تو جواد نازنین دردانه ما بیا مادر دگر بارت ببینم تـو ای فرمانبر امرخمینی بخواب آسوده خوش درآن بیابان کـه فتح کـربلا نزدیک باشد توکل در عزایت نوحه سرکـــرد رئوفی میوه دامان مادر گلی از گلشن عیشت نچیدم چرا بر دیده مادر نیایی همی گوید جواد ای نور دیده بچینم بزم و دلشادت نمایم ز هجران تو و بگسستن تو فزون کردی غم و اندوه مارا توبودی مایه لطف و رئوفت بخوزستان و یا در کربلا هست نمیدانم چه آمد بر سرتو چراغ محفل و کاشانه ما گلی از گلشن وصلت بچینم که پیمودی ره کوی حسینی بخون آغشته چون شاه شهیدان زمان شادی و تبریک باشد غـم و رنــج کسان را مختصر کرد
 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...