فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

به یاد شهید محسن کوهکن

پیرو مکتب الله و حسین و حسنم محسن‌ام کوهکنم

در ره دین خدا جان بکف و گام زنم ‌محسن‌ام کوهکنم

رزمجو طالب حق یاور دین، حزب الله

در صف جنگ ندیدی که چه دشمن شکنم محسن‌ام کوهکنم

درس آزادگی از مکـــتب زهرای بتول

خوب آموخته ام تا که چنین پاره تنم محسن‌ام کوهکنم

در پی امر خمینی(ره) که مرا بود مطاع

جان بکف ، راه سپر بهر دفاع وطــــنم محسن‌ام کوهکنم

چونکه دیدم وطنــم در کف صدام پلید

همچو یعقوب تو گویی که به بیت الحزنم محسن‌ام کوهکنم

لاجرم تا بــرهانم وطن از چنگ عدو

بینی از تیر عدو یوسف گل پیروهنم محسن‌ام کوهکنم

بنگر جـان بـــرادر که درآغاز شباب

در پی دین خدا گشته کفن پیروهنم محسن‌ام کوهکنم

شوق دیدار خداوند مرا بـــود به سر

پی این شوق زدم گام که خونین کفنم محسن‌ام کوهکنم

سرو قد لاله رخ و ماه جبین سیم بدن

چون شقایق بنگر گشته پر از خون بدنم محسن‌ام کوهکنم

ریخت درراه خدا خون من اندر شرهان

قدمی نه که ببینی همه مشک ختنم محسن‌ام کوهکنم

حمـله فــجـر پــی یـاری اسلام عزیز

رســم و ره قــاسم ابــن الحــسنـم‌ محسن‌ام کوهکنم

چون خدا داد به من جام شهادت زکرم

زین سبب تازه تر از برگ گل یاسمنم‌ محسن‌ام کوهکنم

پی تبریک شهادت به توا ی محسن پاک

زد معانی رقم اکنون چو توشیرین سخنم محسن‌ام کوهکنمکلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...