فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

به یاد شهید فیروز منزه

ای خدا فیروز قربانی شده گفتم شهیدان زنده اند آمده از جبهه کرب و بلا تـــابع فـــرمــان روح الله بـــدی در ره قرآن و دین فانی شده آسمان را اختری تا بنده اند جان خود کرده براه دین فدا فــانــی فـی الله در ایـن ره شدی

(((


بود سربازی رشید و استوار قطعه قطعه گشت از کین پیکرش شد به میدان چون ابالفضل رشید شــد مــنـزه کشتــه در راه خــدا رفت از دشمن بر آرد او دمار داغ بر دل گشت زین غم مادرش لیک چون عباس شد او نا امید آفـــریــن بر غـیـرت او مرحبـــا

(((


پیش دشمن بود کـوهی استوار خصم حیران گشته از نیروی او او بسوی لشکر دشمن بتاخت در دم اخــر بــگـفتــا یــا حسـین بود صیادی و صدامش شکار از توان و قوت بازوی او ترکش خمپاره کار او بساخت حـفظ فــرمـا از خطـر پیر خمین

(((


مادرش دلسوخته از داغ او همچو عباس رشید آن باوفا میزند بر سینه گوید وای من ســرو بــاغ زنــدگــانـــی می رود رفته سرو ناز او از باغ او قطعه قطعه دست از پیکر جدا گشت پرپر نو گل زیبای من هستی مــا در جــوانـی مـی رود

(((


در فراقش خواهرش دلخسته شد همسرش زار وحزین و دلکباب چون تـو رفتی از بر ما بی خبـر یــاد‌ از مــهـر و وفـایت می کــنم پشت اخوان از غمش بشکسته شد می کند‌بر نعش شوهر‌این خطاب چون کنم با کودکان بی پدر صحبت از لطف و صفایت می کنم

(((


لیک گویم رفته بابا در سفر تا بیایی و پرستاری کنی تا نوازی کودکان خوب را چون کنم با کودک آینده ات آتـشـم بـر جـان بـود زین گفتگو چشم بر راهندتا آیی ز در بهرشان از مهر غمخواری کنی‌ میوه های نورس محبوب را گر شود روزی ز من جوینده ات گــر نــمــاید وصـــل بـابـا آرزو

(((


یاد آن روزی که بابا داشتند رفتی و قربانی قرآن شدی اقتـــدا چـون بر خمینی کــرده‌ای سایه سرو دل آرا داشتند در جوار قرب حق مهمان شدی زین جهت کاری حسینی کرده ای

(((


شد شـهادت قسمت فیروزما گفت محمود توکل این سرود گر چه رفتی از نزد ما با صد شتاب خوش بخواب آسوده در باغ جنان حــامــد مـن را اگـر دیـدی بـگــو این بود از طالع پیروز ما در عزایت هم تحیت هم درود ای شهید راه قرآن خوش بخواب زآنکه هستی بر شهیدان میهمان خــوب رفـتی نـزد یزدان سرخ رو

 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...