فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

شهدا سال ۶۱ -دفترچه شعر شهید مجید محمدزاده -رجعت یک ستاره

شب ندارد سر خواب

دیده در رجعت پاک تو ستاره بگریست

یاد تو مرحم هر زخم عمیق

یاد و رؤیای تو با جان من است

لیک این قلب فرورفته به مرداب گناه

هیچ امیدش نیست

اندر این رویش گلهای گرانبار امید

با حضور شب تاریک و سیاه گنهش

با سپاه سیه معصیت اندر نگهش

از تو گلزار گران گل چیند

شب ندارد سر خواب

شوق دیدار تو با صاعقه‌ها

باران‌ها

با باد

با ژاله گلهای شفق

با نسیمی از کوه می‌آید

لیک

رفتن و رسیدن را

پای پرآبله نتواند، آه

۶/۱/۶۰ ۱۳

نی‌ریز

 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي: