فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

در رثای یاران شهید

باز نی ریز گل افشان شده یاران نگرید همه‌جا غرق شقایق گل‌و سوسن بینید کوی و برزن شده آراسته از لاله وگل سفره عید ندارد به گل و سبزه نیاز دامن دیده زگلهای شقایق گلرنگ لاله کاران زمان سرونشانان جهان گوهر از دیده مبارید به دامان از دل دست از چهره بدارید خدا را امروز چشم دل باز کنید ای همه یاران عزیز موجب خرمی و عزت اسلام کنون همه انصار خدا سوخته جانان فهیم همچوداماد روان سوی عروسان بهشت‌گشته‌نی‌ریز عجب جایگه‌حور‌وملک این عزیزان مشبک بدن ماه جبین یاری دین خدا کرده به امر رهبر کشته صد بعثی ناپاک به فرمان خدا ای جوانان سلحشور بکوشید به جان دشمن زخمی ونا پاک جهانی از جهل گاه جانبازی وایثار بود گوهر دل ای دلیران فداکار و غیوران وطن گوش بر امر خمینی پی آزادی و نور روز همبستگی و همت وایثار وشرف عرض‌تبریک معانی به چنین‌روز شریف کاش‌ بودند‌به بهمن همه آن لاله‌وشان مـــعدن‌عشق‌و ادب جایگه فضل وهنر جایتان‌سبز‌بسی سرخ تراز خون شفق‌ سر فراز آمده نی ریز به دوران نگرید بر سر دست بسی لاله و ریحان نگرید دلربایان زمان جمله شهیدان نگرید به تبسم همه جا سنبل پیچان نگرید عرصه چهره پراز گوهر ومرجان نگرید باغبانان خدا گونه شادان نگرید تابسی درّ گرانمایه غلطان نگرید تا فداکاری و جانبازی و ایمان نگرید نوجوانان فداکار هزاران نگرید نوجوانان بخون خفته فراوان نگرید راستی مرد خدا بوذر و سلمان نگرید جمله‌گلها به ادب خرم‌وخندان نگرید زشقایق همه جا سرخ وفروزان نگرید پاره پاره بدن از ناوک عدوان نگرید امر فرمانده حق پیر جماران نگرید که کنون پیکر صدپاره‌بدین‌سان نگرید خصم ناپاک بداندیش هراسان نگرید پی بر کندن اسلام به پیمان نگرید یک جهان خصم‌پی‌کشتن‌قرآن نگرید گاه آن است که مردانه به ایران نگرید با پیامش همه جا قدرت یزدان نگرید هچنان گرم به افکار جوانان نگرید به گرانمایه عزیزان شهیدان نگرید تا بگویم که به ایران چوگلستان نگرید شهرنی ریز گه حکمت و عرفان نگرید تا به پیروزی‌خودبرهمه شیطان نگریـد‌
 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...