فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

به یاد شهدای والفجر هشت و عملیات خیبر

ما به قربانگاه جانان صد جوان آورده ایم همچو ابراهیم بهر نهضت اسلام خویش تا شود احکام قرآنی مقرر در جهان چون سرافراز دلاور ما زگردان کمیل همچوافسر شمع روشن در ره علم‌وکمال بهر اجرای قوانین گرانمقدار تو چون معانی و نبیئی چون مبین اکبری هم صفایی ، احمد هم لاله گلگون بدن ما به قربانگاه جانان صد جوان آورده ایم ای خدا در راه تو هستی و فرزندو عیال زادگان پاک پیغمبر به قربانگاه تو پاک بازانی محمد چون علی پور عزیز هم منور هم هدایت آن حسین واین‌علی همچو بیگی آن شهید با وفای باصفا ما به قربانگاه جانان صد جوان آورده ایم یا رسول الله بین در راه قرآن کریم پاکمردان دلاور کردگاری ، ماجدی لاریزاده ، عابدین‌ زاده ،دلیر و دیرمجال تا بماند دین و قرآن در جهان با اقتدار ما محمد حسنی ، نیک منش شعبانپور ما به قربانگاه جانان صد جوان آورده ایم یا علی مرتضی در راه اسلام گران همچو کیوانی و چون اکرامپور بی نظیر ما شقایق لاله‌های دلستان آورده‌ایم صد چواسماعیل‌اماخون‌طپان آورده‌ایم قربانی گرامی گوهران آورده ایم افسری با افتخار و صدق جان آورده‌ایم زاده زهرا معزز خوش بیان آورده‌ایم همچو فیض آبادی‌وپرهوده‌مان آورده‌ایم نوجوانان چنان ‌ُدرگران آورده‌ایم همچوجمشیدی‌و‌سبقت نوگلان‌آورده‌ایم ما شقایق لاله های دلستان آورده‌ایم باکمال افتخارو شایگان آورده‌ایم صادقی و موسوی زان خاندان آورده‌ایم چون‌ جهانبخش شکاری‌قهرمان‌آورده‌ایم همچوخورشیدی،زحل‌راهمچنان‌آورده‌ایم متقی مردان برای امتحان آورده‌ایم ما شقایق لاله های دلستان آورده‌ایم ظاهرا"مفقود اما با نشان آورده‌ایم چون قوی بازو ، رئوفی این زمان‌آورده‌ایم همچو عرفانی،شریعت‌خوش‌زبان آورده‌ایم ساکت و بهرامی و بیگی جوان آورده‌ایم چون رضایی و پرآور لعل کان آورده‌ایم ما شقایق لاله های دلستان آورده‌ایم قانع و آزادی و کاتوزیان آورده ایم این جوانان چنان آتش فشان آورده ایم

‌یاحسین‌همچون‌حسینی‌ولـری‌و مــــوسوی چون‌نبودیم ای حسین‌‌در کربلا همراه تو همچو رحمانی ، دمیری و بیات باصفا بهر دفع طاغیان اینک اسیرانی عزیز چون‌روانشاد‌و قلمداد‌،احسنی‌دین پروران هریکی‌چون‌بوذر و مقداد‌و سلمان جانثار تا درآید پرچم سرخ حسین در اهتزاز تا شود کفر جهانی مضمحل اندر جهان زیر آتش های صدام و شیاطین استوار ما به قربانگاه جانان صد جوان آورده ایم در پی امر خمینی رهبر والا مقام تا نماید انقلاب سرخ ما روشن جهان ای خدا این انقلاب‌ما به مهدی می سپار ریز ای خوناب از مژگان ولی با استتار گوش‌کن‌دنیا معانی‌با‌تو گوید این سخن بهـــر اهداف‌ گرانت‌ رایـــگان‌ آورده‌ایــم این جوانان چوسرو بوستان آورده ایم همچو داهم گوهری روشن روان‌آورده ایم همچو دهقانی وحائم گلرخان آورده ایم ظاهرا" در بند صدام وخسان آورده ایم شیرمردانی عجب خورشید سان آورده ایم قاسمان واکبران پرتوان آورده ایم همچو بوفاضل سپهداران عیان آورده ایم همچو کوه بیستون جا ومکان آورده ایم ما شقایق لاله های دلستان آورده ایم هر چه داریم ای خدا اندر توان آورده ایم در صف گرگان دون شیر ژیان آورده ایم کز برایش جان و تن ملک‌جهان‌آورده ایم گرچه مابس دیده های‌خونفشان‌آورده ایم جنگ را تا مهدی آید ما زمان آورده ایم

 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...