فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

به یاد شهیدان معانی و نبئی و فیض آبادی و سبقت و صادقی و موسوی و میرشکاری

شهرما را عجبا زود بهار آمده است همه‌جا‌نقش‌ستاره‌است‌درخشان امروز همچو خورشید که تابید به تاریکیها عطریاس‌و‌گل‌نرگس‌به‌هم آمیخته‌ است بلبلان نغمه سرایندکه درصحن چمن بسکه آویخته قندیل کلا بر سردوش ای عزیزان گره ازدل بگشائید همه دامن دیده فشانید بپای شهدا نوجوانان فداکارکه دوچشم جهان همه‌اندر ره قرآن به صفا گـشته شهید همه یاران خمینی که پی امرخدا شهر امروز سرافراز وگل افشان که دگر سرو قدی چومعانی و نبیئی امروز صادقی موسوی و میرشکاری عزیز احمدی آمده خورشیدی جانباز کنون هر شهیدی چوعلی اکبروقاسم گلگون خــامه خونـبار معانی و جگرخونین‌تر‌‌‌‌‌‌‌‌ لاله ویاس و سمن زود ببارآمده است لاله سرخ ببینید هزار آمده اسـت نورافشانده و اکنون‌به دیار آمده است خرمنی‌گل زیمین و زیسارآمده است کاروان گل نسرین زنثار آمده است بقعه‌و قبّه بدین شهرو دیارآمده است که به‌هرصورت‌گل‌سرخ‌غبارآمده است که‌بسی‌سینه‌پرازشوق‌وشرارآمده است قدرشان‌بیشتراز حدّوشمار آمده است بهر اسلام‌چه‌خونها‌که نثار آمده است جان‌خود‌کرده فدا راهسپار آمده است صدچویاقوت گرانبار بکار آمده است فیض‌آبادی و سبقت بکنار آمده است هان ببینیدکه‌فرخنده‌سوارآمده است‌راست‌ازکرب بلا تا بر یار آمده است شادو‌سرمست‌نه‌باحال فکارآمده است جنگ‌تا‌رفع‌فتن نیک شعار آمده است‌‌‌‌
 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...