فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

به یاد شهید سید رضا اسدی

نوجوانم اسدی هدیه به قرآن شده ای سوی معبودچه خوش‌خرم‌وخندان‌شده ای مرحبا بر تو ای سید پاکیزه خصال ای نمودار وفا و ادب و خلق وکمال نوجوانم اسدی هدیه به قرآن شده ای آفرین ای پسرم خوب ببار آمده ای در ره دوست عجب سینه سپار آمده نوجوانم اسدی هدیه به قرآن شده ای ای رضا سید مظلوم فداکار جوان تا کنی چهره اسلام گرانمایه عیان نوجوانم اسدی هدیه به قرآن شده ای آتش کینه اگر دشمن نا پاک افروخت به گرانمایه‌ترین گوهر دین دیده بدوخت نوجوانم اسدی هدیه به قرآن شده ای اجر تو باد فزون گرچه زتن کاسته ای سرو جان را به ره دوست نمودی تو فدا دشمن دین خدا کرد اگر بر تو جفا نوجوانم اسدی هدیه به قرآن شده ای در پی امر خمینی و پی عزّت دین تا شود حکم خدا معتبر و رکن رکین نوجوانم اسدی هدیه به قرآن شده ای بعد تو صبر کنم تا که بسی دشمن دون یاد زینب کنم و دیده نسازم پرخون نوجوانم اسدی هدیه به قرآن شده ای آفرین بر‌تو چو بهرام و چو جمشید جوان همچون آن ابطحی پاک نکو خلق گران نوجوانم اسدی هدیه به قـــرآن شده ای تا بروید به چمن لاله ترا می نگرم تا کند بلبل جان ناله ترا می نگرم نوجوانم اسدی هدیه به قرآن شده ای ای خدا خیل جوانان پی اهداف حسین تا که پیروز کنی رهبر ما پیر خمین نوجوانم اسدی هدیه به قرآن شده ای گشت نوک قلم از‌سوگ‌رضا غرقه‌به خون تا معـانی گــهر آورد ز انــدیشه بــرون‌ سوی جانان شده ای سوی جانان شده ای مرحبا برتو وآن همت وآن قد وجمال آفرین بر تو که اندر ره جانان شده ای سوی جانان شده ای بهر اسلام دلیرانه بکار آمده ای مردومردانه بکوشیدی و قربان شده ای سوی جانان شده ای با شهادت شده ای زنده ایا درّگران کشته راه خدا با دل شادان شده ای سوی جانان شده ای خانه و مسجد و بازار بیکباره بسوخت توپی سوختنش با همه ایمان شده ای سوی جانان شده ای تو سرا پا پسرم‌، گوهر من،جان شده‌ای عهد خود خوب نمودی بخداوند وفا آفرین‌بر‌تو‌که‌خوش‌بر سر پیمان شده‌ای سوی جانان شده ای تا شود عدل فراگیر به اقطار زمین در پی شهیدان ز شهیدان شده ای سوی جانان شده ای شود از صبر‌وشکیبم‌به‌جهان‌خوارو زبون یاد آرم ز حسین تا که‌به‌میدان شده ای سوی جانان شده ای همچو فرهنگ وغلام‌آن‌دوگرانمایه‌بجان بهر اسلام گرانمایه تو قربان شده‌ای ســـــوی جـــــانــــان شـــــده‌ای تا به گل تکیه زند ژاله ترا می نگرم ای شقایق ز چه امروز پریشان شده ای سوی جانان شده ای همچو مردان‌خدا عرصه‌گه ‌بدر و حنین ملجاء و مقصد این ملت ایران شده ای سوی جانان شده ای ریخت خون‌جگرازخانهدل هر چه فزون دل زهرا شده شادان‌که‌تومهمان‌شده‌ای

نوجوانم اسدی هدیه به قرآن شده ایکلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :