فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

شهدا سال ۶۱ -دفترچه شعر شهید مجید محمدزاده -حجله گاه

تقدیم به برادر شهیدم، مسعود مسروری که در حجله گاه جاده آبادان ـ ماهشهر، با نوعروس مرگ هماغوش شد و در خون سرخ خویش نماز عقد خواند.دشت خونین وطن از خون یاران دجله گشته

سنگر هر جبهه در جشن شهیدان حجله گشته

با عروس مرگ هم آغوش در روز عروسی

در سرور سرخشان خمپاره شمع و لاله گشته

جای آجیل و نبات و نقل شیرین عروسی

جانشین رگبار پرآوازه گلوله گشته

شب فضای حجله از نور منورها چراغان

گرمی انگیز شب دیدارشان صد شعله گشته

مطربان عیش شیرین عزیزان خمسه خمسه

با صدای دلنواز تانکها هم ناله گشته

خون حنای دست سوریهای دلخون

اشک شوق میهمانان عروسی ژاله گشته

توپها آوازه خوان در لحظه‌های شور و شادی

تازه‌گی داماد مسعود عاشق بیست ساله گشته

۱۴/۱۲/۵۹ ۱۳

آبادان - جبهه ایستگاه ۷کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي: