فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

به یاد شهید عبدالحسین زارعی

عبدالحسین زارعی جانش فدا شد شیر غزّان زارعی بر دشمنان تاخت اوپاسداری با صفا و با وفا بود یاران عزای زارعی عبدالحسین است او در سپاه پاسداران با دل وجان شد سوی جبهه تا که با لطف خدایی لیکن ز بیداد عدو و زتیر بیداد شد‌غرقه درخون همچو عباس علمدار گفتا دم آخراگرجان می سپارم ای دوستان آئید و همکاری نمائید برمادر رنجور من باشید غمخوار ای پاسداران زارعی یار شما بود دائم ز هجر زارعی بس بیقرارند رفت و زن و اطفال او بی سرپرستند گفتا ز پا فتاده ام از ظلم عدوان از بهر من باشد شهادت بس سعادت مانند عباس رشید آن کوه ایمان بسیار بودم آرزو اما خدایم ای پاسداران این بود آخر کلامم در پیش دشمن من شدم با استواری از تیر وترکش قامت سروم دوتا شد من از بسیجی های غیرتمند اسلام دانم بسیجی ها همه دشمن شکارید غافل نمانید پاسداران روزگار است گفتا توکل زارعی شور آفرین بود دیدی توکل زارعی جــان را فدا کرد چون در راه آزادی‌قدس وکربلا شد رگبار دشمن ناگهانی کار او ساخت دائم به فکر مکتب ویاد خدا بود یااربعین شاه مظلومان حسین است بسته کمر درخدمت پیرجماران گردد چو زوارحسینی کربلایی نخل و نهال قامتش از پای افتاد با سرخ رویی با خدایش کرد دیدار فرزند و اطفالم به یزدان می سپارم بر کودکانم لطف غمخواری نمائید چون‌مرگ‌من‌باشدبه او بسیار دشوار در روز و شب‌دلسوزوهمکارشما بود از کودک شش ماهه او یاد آرند از داغ هجرانش بخون دل نشستند در راه فتح کربلا بسپردهده ام جان من روسفید و سرفرازم در قیامت کردم فدا جان در ره اسلام و قـرآن با این‌ شهادت‌کرده است‌ حاجت روایم من تشنه وصل حسین تشنه کامم تا آخرین دم من نمودم پایداری در یاری دین خدا دستم جدا شد خواهم که بستیزند با کفار وصدام مردانه با هم رو به سوی جبهه آرید دشمن ‌اسیر ذلت و‌اندر‌فرار است درحلقه یاران خود زیبا نگین بود با جان وخون‌ خویش‌ سودا باخدا کرد
 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...