فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

به یاد شهیدان مجید ساحلی و محمد امکانی

مرحبا ای خون پاکم مرحبا گاه آن شد تا نمایم جان فدا مرحبا ای خون پاکم مرحبا گاه آن آمد که با خون جبین سـرخ سـازم روی زیبای زمین ریختی جانانه در راه خدا ای عزیزان در ره دین خدا ریختی جانانه در راه خدا خون سرخ لاله گون نازنین سـازم آگه اهل عالم را چنین

دین خود سازم به قرآنم ادا


مرحبا ای خون پاکم مرحبا تا بع امر ولی و رهبرم شد فدای رهبرم جان و سـرم ریختی جـانانه در راه خدا غرق خون بینی اگر این پیکرم بردو چشم خصم کافـر خنجرم

خون من اسلام را باشد دوا
مرحبا ای خون پاکم مرحبا کرده استعمار با صد مکروفن تا که دشمن را ببندم من دهن ریختی جانانه در راه خدا قصد ایران عزیز و ملک من خوش بودگردم اگرخونین کفن

ملک اسلامی کنم از او رها


مرحبا ای خون پاکم مرحبا لاله سرخی ز باغ مکتبم بهر قرآن در چنین تاب و تبـم ریختی جانانه در راه خدا نورچشم مادر و قلب ابم بهر قرآن پاسبان روز و شــبم

گوش من را بود هردم این ندا


مرحبا ای خون پاکم مرحبا هستم امکانی که باصدافتخار مرحبــا برمـــادر نیکو تبــار ریختی جانانه در راه خدا بهر قرآن کرده ام جانم نثار آفرین بر باب من آن دلفکار

هدیه داده گوهری صد مرحبا


مرحبا ای خون پاکم مرحبا باید اینک جملگی مردانه وار خصم را سازید با خفت دچار ریخـتی جانانه در راه خدا سوی میدان رهسپار وجان نثار گر شود ازخون سروصورت نگار

کشتن دشمن بود امری روا


مرحبا ای خون پاکم مرحبا من مجید ساحلی نیکو جوان این پیام من شمارا شیعــــیان ریختی جانانه در راه خدا همچوشمعی نورافشان دلستان گاه یاری خدا شد این زمـــان

وقت آزادی ارض کربلا


مرحبا ای خون پاکم مرحبا ریخت خون دیده از نوک قلم در رثای نوجوانان از الــــــم ریختی جانانه در راه خدا تا معانی در رثا بر زد رقم کوه غم بار گران شد بر دلـم

هر چه خواهد خلق همان باشد بجا

مرحبا ای خون پاکم مرحبا ریختی جانانه در راه خدا

 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

نوشته های مرتبط :

ویدئوها مرتبط :