فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

شهدا سال ۶۱ -دفترچه شعر شهید مجید محمدزاده -باز هم کوچ

به سرایم چه آمدی این بار

به هوایم چه آمدی ای یار

بار بستیم و قصدِ کوچ شده است

کوچ از این دیار پوچ شده است

بگرفتم بدوش کوله خویش

دارم اینجا به لب ترانه خویش

ما که بار رحیل بربستیم

رخت خود زین فسانه بربستیم

قصد بازی دگر بود در سر

سوی جای دگر رود پیکر

زین هوای گرفته و غمگین

زین نگار ذلیل بی تمکین

زین چراغ فسرده در طوفان

زین قدمگاه پست بی‌عصیان

دل دگر من بریده‌ام ای یار

سوی یاری دگر روم این بار

تا در آغوش گیرم او را سخت

تا شوم در کنار او خوشبخت

عاقبت عشق را بیاموزم

در جهان، من شهادت آموزم

دگر این بار پیر آمده‌ای

به هوایم چه دیر آمده‌ای

من در اینجا دگر نمی‌مانم

وقت کوچ است و من نمی‌مانم

دگر اینجا برای من دلتنگ

به دل خود نوشته‌ام غمرنگ

که دگر وقت کوچ آمده است

ره دیگر بگیر و پیش بتاز

چون شکاری که می‌رمد از باز

۲۰/۱۲/۱۳۵۸

عربو ، ساعت ۴۵/۱۰ شبکلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي: