فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

شهدا سال ۶۱ -دفترچه شعر شهید مجید محمدزاده -پیشتازان شهادت

سرودی برای رضا خلیلی که شهادتش سرود جاوید است.ما همه پیشتاز شهادتیم (۲)

چون رضا رهروان شهادتیم (۲)

رهرو قله‌های سعادتیم (۲)

براه حق دهیم

جان ناتوان خود

بود گواه ما

یک شهید غرق خون

بسیج ما بود

بر علیه ظالمان

که داده است خدا

وعده‌ای به مؤمنان

ما همه می‌کنیم جان فدا (۲)

بهر احیای دین خدا (۲)

گواه ما رضا

داده جان براه حق

براه ما بود

مشعلی ز نور حق

که می‌دهد به ما روشنی زنور حق (۲)

قسم به خون تو

ای رضای غرق خون

که می‌رویم همه

جملگی براه تو (۲)

سرود(۲)ای رزمنده رضا

جان بردی نزد خدا

کرده‌ای جان فدا

در ره دین حق

داده‌ای خون خود

بهر احیای حق

ما همه جمله رزمندگان

رهرو راه آزادگان

می‌دهیم جان به راهت رضا

ای پیشتاز شهادت رضا

ای آغاز رسالت رضا

مانده اینجا تفنگ تو

روی پیکر نحیف ما

می‌زنیم ما فشنگ تو

بر امید خصممان (۲)

 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي: