فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

شهدا سال ۶۱ -دفترچه شعر شهید مجید محمدزاده -آوا

گرم اما گرمتر از خون دشت

سرد اما سردتر از مهر یار

دیده بر راه داشتم شاید که دوست

بنگرد ما را دمی پرهیزگار

(((

سرو می‌آید خرامان در چمن

جغد می‌آید سحر بر بام من

آدمی خواب است خوش در رهگذر

آن چرا آید چرا این می‌رود

(((

ساقیا امشب می و پیمانه نیست

در حریم ما دگر جانانه نیست

شمع خواهد مرد از درد فراق

از جفای بخت بد پروانه نیست

(((

از سیه نامه فردای که بودش بر دوش

ناله ها هست که می‌آید از آن دور بگوش

هر که را گوش خرد هست تواند شنود

ای پسر رام مشو بر همه خصمان بخروش

(((

کنون بنگر سیه تصویر خاموشم

که بینی صبح با گورم هم آغوشم

بیادت تا ابد باشم قسم بر هر چه خود دانی

همیشه یار و غمخوار و غلام حلقه در گوشم

(((

امشب ای دل با من غمدیده گوی

قصه ای از هستی آن ماه روی

آشنایان جملگی مدهوش و مست

زان همه وصفی که کردی تو از اویکلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي: