فهرست دانشنامه دفاع مقدس

نوشته‌ها

در کنار عکس پاسدار شهید علی حداد

ای‌علی‌نادیدن‌روی تو ما را مشکل است رنگ روی ما کند راز نهانی آشکار سرفراز و سرخ رو در نزد یزدانیم ما درگلستان‌وصالت‌روزوشب‌چون عندلیب شدگرفتار خم گیسوی تو ما را چه دل ماندگان در راه‌کویت هرزمان اندر فغان آتش‌هجران‌حداد است از بس جانگداز قامتش سرو روان و صورتش مانند گل پاسدار دین‌حق حداد بود از جان و دل همچوسالار‌شهیدان‌پیکرش‌چاک‌چاک بالب‌عطشان بشد حداد سوی حق روان هست‌محمود‌توکل‌در غمت‌ سوزان ‌چوشمع ازغم‌ روی‌توای‌ سرو‌‌روان‌خون‌در‌دل است سرّ این‌معنی‌یقین‌داندهرآنکس‌عاقل است عزت‌وشأن‌وشرف‌ما خاندان را شامل است ناله و فریاد از عشق تو ما را حاصل است ای‌علی‌جان‌این‌کمندت‌سهل‌وداغت‌قاتل‌است درسرقبرتو ما را پای معنی در گل است هرکجا‌داغ‌د‌لی‌باشد کسان را شامل است گرکسی‌گویدجزاین‌افکاروفهمش‌باطل است درشهادت‌لطف‌یزدان‌این‌جوان‌راکامل‌است رفت او سوی جنان و برامیدش نائل است ازعلی‌بگرفته‌جام‌وحوض‌کوثر ساحل است همچو پروانه‌ به‌شمع‌روی‌خوبت مایل است
 کلمات کلیدی


نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


اطلاعات:

  • مرجع: مهین مهرورزان (نی‌ریز در جنگ)
  • نویسنده/گردآورنده: غلامرضا شعبانپور
  • نوع مدخل: نوشتار
  • تاریخ ثبت:1391/12/3

عکسهای مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...

نوشته های مرتبط :

    * هیچ موردی پیدا نشد...

ویدئوها مرتبط :

* هیچ موردی پیدا نشد...